Solidair tegen haat en terreur, tegen oorlog, racisme en seksisme

Op 21 februari betoogt Voorpost, een racistische en gewelddadige organisatie, die vaak en graag als ordedienst – lees knokploeg – van het Vlaams Belang optreedt, in het centrum van Gent onder de slogan “terrorisme moe, grenzen toe”. Met deze haatmars willen ze gewone Gentenaars opzetten tegen vluchtelingen.

Artikel door Fabian(Gent)

Sinds de verschrikkelijke terreurdaden in Parijs en het seksueel geweld tegen vrouwen in Keulen, proberen rechts en extreemrechts de hele migrantengemeenschap en specifiek de vluchtelingen als zondebok aan te duiden. Ze viseren bewust de slachtoffers die net zelf op de vlucht gaan voor terreur, niet de verantwoordelijken.

Op 9 januari hield Pegida in Antwerpen al een actie onder dezelfde slogan als die van Voorpost. Ook in Antwerpen waren naast kopstukken van het Vlaams Belang, militanten Voorpost en diverse extreemrechtse en neonazistische groupuscules aanwezig. Het zelfvertrouwen van extreemrechts is toegenomen, wat leidt tot meer publieke acties. Elders in Europa leidt het al tot een toename van geweld. We mogen het hier niet zo ver laten komen! Protest is nodig zodat extreemrechts de publieke ruimte niet zomaar kan vullen met haat en racisme.

Toename racistisch geweld

De traditionele media hadden er weinig aandacht voor, maar er was de voorbije maanden een toename van extreemrechts en racistisch geweld . Zo werden migranten en asielcentra aangevallen. In twee Nederlandse dorpen, Heesch en Geldermalsen, werd de gemeenteraad tijdens raadsvergaderingen over het opvangen van vluchtelingen bestormd door extreemrechtse groeperingen. In het Corsicaanse Ajaccio vond een pogrom plaats tegen moslims; 200 relschoppers trokken onder de slogan “Arabieren buiten!” naar de lokale moskee om deze vervolgens volledig te vernielen. In Zweden waren er in oktober alleen zes brandstichtingen in gebouwen waarin vluchtelingen werden opgevangen, naast brandstichting in huizen van antiracistische activisten uit Göteborg. In Duitsland maakt de overheid melding van 567 gewelddaden tegen vluchtelingencentra in 2015, met 104 gewonden tot gevolg waaronder vrouwen en kinderen.

En de lijst gewelddaden gaat zo maar door. Ondertussen duiken op heel wat plekken in Europa zogenaamde ‘burgerwachten’ op “om de vrouwen te beschermen”. In de praktijk zijn het extreemrechtse groeperingen die zich publiekelijk semi-gewapend organiseren, waardoor ze eigen geweld kunnen systematiseren. Het is een typisch voorbeeld van een extreemrechtse strategie om de publieke ruimte te ‘zuiveren’ van al wie anders is: andersdenkenden, mensen met een andere huidskleur of religie, … Enkel de ergste bloedbaden, zoals de terreuraanslag van de neonazi Anders Breivik in Noorwegen met 77 doden tot gevolg, komen nog in de aandacht.

Het geweld komt overigens dichterbij dan velen aannemen. Eind januari werden de debatten gesloten in het proces tegen extreemrechtse militanten van Nation die in juni vorig jaar een dakloze migrant in elkaar sloegen op het Luxemburgplein na een actie tegen vluchtelingen. Op de actie van Nation voor de aanval, waren ook de organisatoren van Pegida Vlaanderen aanwezig.

Blame the system, not its victims!

In december kwamen 46,5% van alle asielaanvragen in ons land van Afghanen, 17,1% van Syriërs en 8% van Irakezen. Samen leveren de oorlogslanden Syrië, Irak en Afghanistan dus meer dan 70% van de vluchtelingen naar ons land aan.

De lijst van landen waar het grootste aantal terreurdoden valt, stemt in grote mate overeen met deze lijst. In 2014 vielen 78% van de wereldwijde terreurdoden in Irak, Nigeria, Pakistan, Afghanistan en Syrië. Diegenen die de terreur en chaos ontvluchten, worden hier door extreemrechts voorgesteld als verantwoordelijken voor terrorisme. Daarmee draaien ze de logica om: extreemrechts keert zich tegen de slachtoffers van terrorisme, maar zwijgt ondertussen over de aanstokers van oorlogen en chaos.

De aanhoudende besparingen op alle sociale diensten zorgen ervoor dat de autoriteiten de toestroom van vluchtelingen niet aankunnen, waardoor veel vluchtelingen tot mensonwaardige omstandigheden veroordeeld worden. Dit kan niet alleen aan het grotere aantal vluchtelingen toegeschreven worden, het is eigen aan het besparingsbeleid. In december 2014 besloot de regering nog om meer dan 1.200 opvangplaatsen definitief te sluiten en 800 plaatsen tot bufferplaatsen om te vormen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen moest 30% besparen.

Het gebrek aan opvang, moeilijke toegang tot degelijke jobs, dure huizenprijzen, … maken het moeilijk om een perspectief op een beter leven waar te maken. De armoede neemt toe en als gevolg hiervan ook de sociale spanningen. Extreemrechts gebruikt dit om verdeeldheid te zaaien, de maatregelen die armoede veralgemenen onder groeiende lagen van de bevolking bestrijdt extreemrechts niet.

Op sociale media wordt dit vaak met volgend verhaaltje uitgelegd. Een bankier, een hardwerkende Belg en een vluchteling zitten aan een tafel met 10 koekjes. De bankier neemt 9 koekjes en zegt aan de Belg dat hij moet oppassen dat de vluchteling niet met zijn koekje gaat lopen.

#Refugees Welcome, solidair tegen haat en terreur, oorlog, tegen racisme en seksisme

Er is ook solidariteit. Duizenden mensen waren betrokken bij acties, van het ophalen en verdelen van materiële hulp in de tentenkampen in Noord-Frankrijk tot het organiseren van benefieten of het in huis nemen van vluchtelingen. Eind september trok de betoging ‘Refugees Welcome’ in Brussel meer dan 20.000 deelnemers. Humanitaire hulp is belangrijk, maar er is meer nodig.

Het volstaat niet om geen racist te zijn, we moeten ons als antiracisten organiseren. In Duitsland verloor Pegida momentum toen onder druk van steeds groter wordende tegenacties de interne verdeeldheid sterker naar voor kwam. In Rijsel werden neonazi’s van een wake verdreven door de aanwezigen, die niet aanvaardden dat extreemrechts het verdriet probeerde om te zetten in haat tegen moslims.

Doorheen mobilisaties en acties tegen racisme moeten we tevens antwoorden op de voedingsbodem waarop extreemrechts, maar ook reactionaire fundamentalisten, ingang vinden: groeiende sociale tegenstellingen en vervreemding. We moeten ons politiek organiseren om voor een menswaardige toekomst voor iedereen, met of zonder papieren, hier en elders op te komen. Asielzoekers en vluchtelingen moeten zich ook richten op de arbeidersbeweging, die zelf ook offensiever moet opkomen voor de belangen van alle werkenden. Een sociaal programma van jobs, diensten en huisvesting voor iedereen – kortom wat ons verenigt – is het beste antwoord op al wie ons verdeelt, zowel de besparingspartijen als extreemrechtse racisten en fundamentalisten.

Enkel een sociaal alternatief dat aan iedereen een degelijke toekomst biedt, kan de voedingsbodem voor terreur, racisme en seksisme wegnemen. Voor zo’n alternatief moeten we samen opkomen, tegen de verdelende retoriek van extreemrechts in. Blokbuster en de Actief Linkse Studenten roepen daarom op om deel te nemen aan de actie van Gastvrij Gent op 21 februari. We protesteren tegen haat en terreur, oorlog, tegen racisme en seksisme. We organiseren ons voor een alternatief op de sociale tekorten!