Gastvrij Leuven organiseert solidariteitsmars op 17 maart

gastvrijleuvenstation

Op 17 maart is er in Leuven een solidariteitsmars tegen extreemrechts. Blokbuster is verheugd dat andere organisaties mee op deze kar springen om tot een nieuwe solidariteitsmars te komen na eerdere gelijkaardige initiatieven in Gent en Zeebrugge. We willen de straten niet aan extreemrechts overlaten! Betoog mee op 17 maart in Leuven.

-> Facebook evenement

Waarom?
Op 17 maart organiseert het extreemrechtse NSV! een racistische haatmars door de straten van Leuven. Ze roepen op om de grenzen te sluiten en zo mensen die het moeilijk hebben aan hun lot over te laten. Ze geven vluchtelingen de schuld voor alles wat misgaat in de maatschappij. Ze maken zo van slachtoffers daders en zetten mensen tegen elkaar op. In Gent vond op 21 februari een gelijkaardige betoging van het extremistische Voorpost plaats. 1.000 Gastvrije Gentenaars gaven een straf antwoord met een solidariteitsmars tegen haat, racisme en seksisme.

Tegelijk duikt steeds meer institutioneel racisme op: de regering en lokale besturen nemen stigmatiserende maatregelen zoals het merken van vluchtelingen met onuitwisbare inkt. ‘GastvrijLeuven’ – een platform van verschillende organisaties – roept alle Leuvenaars op om donderdagavond 17 maart mee op te stappen in een lokale en diverse solidariteitsmars.

Waarom op straat komen?
Solidariteitsmarsen, vrijwillige inzamelacties en initiatieven voor particuliere opvang hebben bewezen dat de solidariteit in de samenleving groot is, ook al blijkt dit niet uit het politieke discours dat we via de media elke dag horen. Daarom is het belangrijk dat die solidariteit zichtbaar wordt wanneer extreemrechts met haar haatpropaganda op straat komt. Zo niet zullen extreemrechts en hun gewelddadige methoden meer en meer vrij spel krijgen. In Duitsland leidde dit al tot brandstichtingen in asielcentra, in Frankrijk tot aanvallen op vluchtelingenkampen! Met een solidariteitsmars tonen we dat we open staan voor solidariteit en bieden we een alternatieve boodschap die een tegengewicht biedt aan extreemrechts.

Wie zijn de vluchtelingen?
35.000 mensen vluchtten in 2015 naar België. Individuen of gezinnen op vlucht voor oorlog en terreur, op zoek naar een betere toekomst. Hun landen en huizen zijn verwoest door conflicten die niet door hen werden veroorzaakt. Ze worden afgeschilderd als profiteurs of potentiële terroristen en criminelen maar zijn zelf slachtoffers van een vuile oorlog waar onze regering aan participeert.

Waar komt racisme vandaan?
De maatschappij wordt steeds harder. Sociale voorzieningen worden afgebouwd. Er moet telkens opnieuw bespaard worden op onze sociale zekerheid, gezondheidszorg, openbare diensten en onderwijs. Ondertussen krijgen multinationals tal van fiscale voordelen en investeert onze regering in oorlogstuig. Door een tekort aan sociale woningen moeten nieuwkomers in concurrentie gaan met Belgen op de huizenmarkt. In een dergelijk klimaat van crisis en sociale tekorten ontstaat er een voedingsbodem voor racistische propaganda en zelfs neofascistische tendensen. Het begint met de vluchtelingen, dan zullen het de zieken zijn, dan de mensen met een handicap en de werklozen, en we zullen allemaal verliezen.

Ook seksisme is een hardnekkig probleem in de hele maatschappij, niet enkel bij migranten of vluchtelingen. In de strijd tegen seksisme en vrouwenrechten heeft racisme geen plaats.

Welk alternatief?
Gastvrij Leuven komt op voor een sociaal alternatief op de huidige oorlogs-en besparingspolitiek. De vluchtelingencrisis wordt gebruikt om het falende sociale beleid achter te verstoppen. Dit pikken wij niet. Niet de vluchtelingen maar de besparingen zijn de oorzaak voor de sociale tekorten. Er is voldoende rijkdom in de wereld om iedereen een kwaliteitsvol leven te bieden. Wij staan voor een open gemeenschap en een menswaardige toekomst voor iedereen!

CROWDFUNDING: voor elke meter haat die NSV in onze stad wil verspreiden, antwoorden wij met het veelvoud aan euro’s solidariteit. Het geld zal naar de vluchtelingen gaan. Elke meter telt, dus steun Gastvrij Leuven via: http://www.worldofcrowdfunding.com/1-euro-solidariteit-meter-onverdraagzaamheid