Betoging tegen gesloten asielcentrum van Vottem: pak multinationals aan, niet hun slachtoffers

Vottem_2014

Zaterdag 16 april om 14u op het Espace Tivoli, Place Saint Lambert (Luik). Betoging tot aan het gesloten centrum van Vottem. Georganiseerd door CRACPE.

Komende zaterdag is er een betoging tegen het gesloten asielcentrum van Vottem, het is al de 17de jaarlijkse betoging. Gesloten centra zijn in de praktijk gevangenissen maar dan met een andere naam. De mensen die er opgesloten zitten, worden gestraft omdat ze probeerden te vluchten van ellende, oorlog of dictatuur in hun land van herkomst. Ze worden opgesloten om elk verzet tegen een uitwijzing naar hun land van herkomst te breken. Dit geweld bereikt een hoogtepunt bij de uitwijzing zelf: slagen, vernederingen, …

Pamflet van de Actief Linkse Studenten in Luik

In de context van een vluchtelingencrisis in Europa sinds vorig jaar vormen de gesloten centra een belangrijk onderdeel van het antivluchtelingenbeleid van de opeenvolgende regeringen doorheen Europa. Het draagt bij tot het omvormen van het continent tot een echt ‘fort Europa’.

Het ontbraakt nochtans niet aan middelen om iedereen een degelijke toekomst te bieden, zowel vluchtelingen als anderen. Nooit voorheen was er zoveel rijkdom als vandaag, nooit voorheen beschikten we over zoveel technologische mogelijkheden. Maar de kapitalistische elite eigent zich het resultaat van onze arbeid toe. Het schandaal van de ‘Panama Papers’ toonde eens te meer aan hoe absurd dit systeem is. Eerder wees Oxfam erop dat amper 62 superrijken evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. Iedereen zou een degelijk leven kunnen leiden, maar dan moeten we breken met deze regeringen die een beleid voeren van cadeaus voor het patronaat (fiscale geschenken, privatiseren, …) terwijl ze de levens- en arbeidsvoorwaarden van werkenden aanvallen en naar de vluchtelingen en hun zogenaamde maatschappelijke kost wijzen als zondebokken.

Neen aan het imperialisme!

Het buitenlandse beleid van de Europese regeringen en meer algemeen van de imperialistische machten is niet vreemd aan de ontwikkeling van terrorisme, maar ook van regionale conflicten die de lokale bevolking ertoe aanzetten om te vluchten. Sinds 2001 hebben de 15 jaar van ‘oorlog tegen het terrorisme’ geleid tot een explosieve situatie van een nachtmerrie in het Midden-Oosten. Meer dan een miljoen mensen kwamen om het leven, de sociale structuren zijn door bommen weggeveegd. Is de wereld hiermee veiliger geworden? Zeker niet. De enigen die voordeel haalden uit de oorlogsavonturen waren de oliemultinationals en de wapenleveranciers.

Naast de directe interventies draagt ook de steun aan bijzonder reactionaire bondgenoten (zoals de voorlopers van de Taliban en Al Qaeda in de jaren 1980 of die van ISIS recenter of nog aan regimes zoals dat van Saoedi-Arabië) bij aan het ontstaan van monsters van Frankenstein die de bevolking van de regio’s die ze controleren onderwerpen aan onderdrukking en terreur waarna ze zich uiteindelijk ook keren tegen diegenen die hen groot maakten.

Zijn de vluchtelingen verantwoordelijk voor de oorlogen in Syrië, Irak of Somalië? Niemand vertrekt voor zijn of haar plezier. Het probleem is niet dat mensen willen vertrekken om naar Europa te komen. Er is integendeel een collectief probleem van een grote groep mensen die oorlog en ellende wil ontvluchten. De Belgische regering draagt daaraan bij door mee te doen met de oorlogen in Libië, Irak, Afghanistan en straks ook Syrië.

We moeten strijden tegen het imperialistische beleid en de redenen waarom mensen zich genoodzaakt zien om te vluchten of waarom mensen vanuit wanhoop ten prooi vallen aan monsterlijke groepen zoals Islamitische Staat of andere reactionaire krachten. Een eerste gelegenheid om hierrond te protesteren, is alvast de betoging van 24 april in Brussel tegen oorlog en de aankoop van gevechtsvliegtuigen.

Neen aan racisme!

De terreuraanslagen zorgden voor een klimaat van angst onder een groot deel van de bevolking. Dit is begrijpelijk. De gevestigde politici proberen net als na de aanslagen in Parijs gebruik te maken van deze angst om maatregelen van repressie door te voeren, onder meer tegen migranten en asielzoekers, ook diegenen die net op de vlucht zijn voor het type van horror dat we in Brussel zagen. De aanwezigheid van soldaten op straat heeft de aanslagen niet kunnen vermijden. Op dezelfde manier zullen ook het sluiten van de grenzen en andere vormen van hard beleid tegen vluchtelingen geen stap vooruit betekenen voor onze veiligheid.

De wortels van het terrorisme liggen zowel bij het buitenlandse beleid als het asociale beleid van de regeringen in eigen land. Het gaat om een beleid gericht op de belangen van de grote bedrijven. Daar moeten we tegen strijden, niet tegen de rechten van migranten die vaak de eerste slachtoffers van terreur zijn. De beste manier om terroristen te isoleren en de voorwaarden waaronder ze een werkingsterrein aan de dag kunnen leggen, is door samen op te komen voor betere levensomstandigheden voor iedereen. Over veiligheid spreken, maar tegelijk een besparingsbeleid voeren dat onze land omvormt tot een sociaal kerkhof is een illusie.

Vluchtelingen van vandaag, sans-papiers van morgen

Ongeveer 40% van de vluchtelingen krijgt geen asiel in ons land. Wat dan zijn? Velen worden ‘illegale’ sans-papiers. Voor hen is er enkel maar uitbuiting die hun leven moeilijk maakt en tegelijk een neerwaartse druk zet op alle lonen en arbeidsvoorwaarden. Daarom verdedigen wij de eis van een algemene regularisatie van de mensen-zonder-papieren.

Een andere samenleving is nodig!

Meer fundamenteel zullen geen van deze problemen opgelost worden zonder een einde te maken aan de logica van uitbuiting en discriminatie die eigen is aan het kapitalisme. We komen op voor een samenleving waar de economie ten dienste van de bevolking staat en niet de grote aandeelhouders.

=> Facebook evenement

  • Zaterdag 16/4: betoging tegen gesloten centrum van Vottem. 14u Place Saint Lambert Luil
  • Zondag 24/4: betoging tegen aankoop gevechtsvliegtuigen. 14u Brussel Centraal
  • 1-6 juli: zomerkamp van ALS en LSP