5 redenen waarom de Socialist Students volgende vrijdag tegen Trump betogen

En waarom wij ook hier solidariteitsacties organiseren!

De Socialist Students in de VS organiseren scholieren- en studentenstakingen in 16 steden op 20 januari. Daarmee wordt het protest rond de eedaflegging van Donald Trump kracht bij gezet. De jongerenacties worden bekritiseerd door de rechterzijde, de rechtse site Breitbart publiceerde bijvoorbeeld een stuk om Socialist Students aan te vallen. Van gewone jongeren komt er wel steun. En er is internationale solidariteit.

De acties van de Socialist Students worden ondersteund door onder meer het Spaanse Sindicato de Estudiantes, de jongerengroep die vorig jaar honderdduizenden op straat bracht tegen het asociale onderwijsbeleid. De Actief Linkse Studenten ondersteunen de oproep tot internationale solidariteit: de strijd van de Amerikaanse jongeren is ook die van ons. Met protestacties in België zullen we Trump natuurlijk niet stoppen, maar we zullen wel de actievoerders in de VS steunen die door de uitbouw van een massabeweging het asociale beleid kunnen stoppen.

Hieronder een artikel van de Socialist Students met vijf redenen waarom ze op 20 januari betogen.

1. Onze generatie ligt in de vuurlijn

Als we ons willen verdedigen, moet onze generatie bouwen aan een massabeweging van verzet en dit van de eerste dag van het presidentschap. Nog voor Trump op 20 januari officieel de macht overneemt, stoomt het door de Republikeinen gecontroleerd Congress de meest agressieve rechtse agenda uit de moderne geschiedenis voor. De komende maanden willen ze:

  • Alle middelen voor Planned Parenthood (een organisatie die seksuele opvoeding geeft en medische hulp aan vrouwen verleent) schrappen waardoor jonge en arme vrouwen geen toegang meer zullen hebben tot reproductieve gezondheidszorg;
  • Beginnen met de deportatie van miljoenen migranten, waarbij vooral jongeren het doelwit zijn;
  • Raciale profilering door de politie en andere veiligheidsdiensten aanmoedigen, in het bijzonder wat moslims en jonge kleurlingen betreft, tegelijk worden de private gevangenissen verder uitgebouwd;
  • De gezondheidszorg voor miljoenen jongeren en arme gezinnen schrappen;
  • Ecologische bescherming stoppen, de productie van fossiele brandstoffen opvoeren, de aanleg van pijpleidingen over grond van de native Americans opvoeren, … waardoor de klimaatcrisis erger wordt en de dreiging van een globale ramp voor onze generatie toeneemt.

2. ‘Wie aan één van ons raakt, treft ons allemaal’

Als we ons laten verdelen door Trump en niet reageren op de eerste aanvallen op de meest onderdrukte lagen en groepen in de samenleving, dan zullen we uiteindelijk allemaal geraakt worden door deze regering van miljardairs. Dat is waarom we zo sterk mogelijke acties nodig hebben om een einde te maken aan de gewone gang van asociale zaken.

Een nationaal gecoördineerde scholieren- en studentenstaking op 20 januari, de dag waarop Trump de eed aflegt en de controle op de regering overneemt, is slechts het begin. Doorheen het land zullen honderdduizenden jongeren protesteren, nationaal zullen miljoenen mensen op straat komen tegen de rechtse miljardairsagenda van Trump.

3. Het is mogelijk om Trump te verslaan…

Achter zijn imago van een bullebak, schuilt een politicus die aantreedt als de meest gehate president uit de moderne geschiedenis. Peilingen geven aan dat een meerderheid van de Amerikanen tegen zijn politieke agenda gekant is. Niemand ontkent dat Trump minder stemmen haalde dan Clinton, met drie miljoen stemmen minder haalde hij het toch door het ondemocratische stelsel. Daarnaast waren heel wat mensen uitgesloten van de verkiezingen omdat ze niet geregistreerd waren, veel anderen waren gedemotiveerd door het gebrek aan een inspirerend alternatief op Trump.

In feite heeft Trump geen democratisch mandaat voor zijn beleid. We mogen niet wachten tot de volgende verkiezingen om van koers te veranderen. Als we ons verenigen in een krachtige massabeweging, dan is het mogelijk om Trump, het Republikeinse Congress en de miljardairsklasse te verslaan.

4. … maar dit vereist een massabeweging

Als deze verkiezingen iets aantoonden, dan is het dat we niet kunnen vertrouwen op de door de grote partijen gesteunde politici van beide grote partijen om Trump te stoppen. Als we naar de geschiedenis kijken, zien we van de Burgerrechtenbeweging tot de strijd voor vrouwenrechten dat het altijd op basis van massabewegingen van gewone mensen die zich organiseerden was dat er verandering kwam. Jongeren stonden steeds vooraan, ze ondernamen de meest gedurfde acties en kwamen op voor de radicaalste ideeën – ideeën die nadien breed zouden overgenomen worden.

Dat is waarom Socialist Students zich organiseert in de scholen en universiteiten. We denken dat het niet volstaat om gewoon ‘neen’ te zeggen tegen de agenda van Trump. We willen aanzetten tot actie en doorheen onze acties een alternatieve visie naar voor brengen waarin de behoeften van de gewone mensen en het milieu centraal staan en niet de winsten van de grote bedrijven. Dat is overigens ook waarom zoveel jongeren de zelfverklaarde socialist Bernie Sanders steunden toen die opriep tot een “politieke revolutie tegen de klasse van miljardairs,” maar thuisbleven toen Clinton haar ‘business-as-usual’ alternatief op Trump naar voor bracht.

Bouwen aan een krachtige eengemaakte beweging om Trump te stoppen, betekent dat we niet bang mogen zijn om eisen te stellen voor een rechtvaardig, gezond en waardig bestaan:

  • Een toekomst zonder racisme, seksisme, ongelijkheid en vernietiging van het milieu!
  • Een politieke revolutie tegen de miljardairsklasse en voor een socialistisch alternatief!

5. Onze toekomst hangt af van onze strijd

Onze generatie groeit op in een tijdperk van wereldwijde crisis. Het kapitalisme heeft geleid tot een wereld die geteisterd wordt door ongelijkheid, oorlogen, racisme en corrupte dominantie door een elite van miljardairs. Als we Trump, zijn bevriende miljardairs en de Republikeinse partij toelaten om hun agenda door te voeren, dan zullen de problemen waarmee wij geconfronteerd worden enkel nog toenemen.

We mogen dit niet laten gebeuren. We kunnen hoop putten uit het feit dat miljoenen mensen in de VS en in de rest van de wereld al in actie komen. Als jongeren moeten we beseffen dat we onze toekomst zelf in handen kunnen en moeten nemen. We moeten ons organiseren, elkaar ondersteunen en klaarstaan om te bouwen aan de grootste massabeweging die dit land ooit kende.

Laat ons de strijd stevig inzetten met de grootste nationale studenten- en scholierenstakingen sinds decennia op 20 januari!

-> Facebook pagina van verzet in ons land