Sterke mars tegen seksisme in Gent toont nieuwe beweging voor vrouwenrechten

Het weer zat tegen op de Internationale Vrouwendag. Maar de sfeer in Gent duidelijk niet. Daar waren er 600 aanwezigen op de mars tegen seksisme. Het was meteen de grootste strijdbare optocht op de Internationale Vrouwendag sinds lange tijd. Het wijst op de ontwikkeling van een nieuwe beweging voor vrouwenrechten, net zoals dit in vele andere landen het geval is.

Wereldwijd werd deze Internationale Vrouwendag gekenmerkt door een grotere deelname aan meer strijdbare acties. Zo waren er massale acties in de VS en Polen, maar betoogden ook duizenden studenten in Spanje en waren er in Ierland grote acties voor de afschaffing van het verbod op abortus.

De betoging in Gent kwam er op initiatief van enkele feministische activistes, waaronder militanten van de nieuwe campagne ROSA. Het initiatief en de optocht overtroffen alle aanvankelijke verwachtingen. Een nieuwe beweging vereist heel wat discussie over zowel programma als volgende stappen. De mars tegen seksisme eindigde aan de Blandijn en trok naar binnen voor toespraken en discussie.

Na dit enorme succes zal het erop aankomen, om ons verder te organiseren en om de discussie over een programma aan te gaan. De campagne ROSA nodigt iedereen uit om zondag mee te discussiëren, maar ook plannen en projecten uit te werken, op de nationale lanceringsdag in Brussel. ‘What do we want? Women’s rights! When do we want it? Now!’

Foto’s door Jean-Marie:

Foto’s door Tim: