Baas over eigen hoofd! #OntslaMijDanOokMaar

Foto: Liesbeth

Er is heel wat discussie over de beslissing dat ontslag wegens het dragen van een hoofddoek op het werk kan indien dit reeds in het arbeidsreglement stond voor het begin van de discussie die aanleiding geeft tot het ontslag. Terwijl in de praktijk steeds meer werkgevers welwillend staan tegenover personeel met een hoofddoek – sommigen zien er zelfs een commercieel argument in – komt deze beslissing bij veel vrouwen met een migratie-achtergrond terecht over als discriminerend.

Wij verdedigen het recht op vrije keuze van vrouwen om een hoofddoek te dragen maar ook om geen hoofddoek te dragen. Dit betekent dat we ons verzetten tegen conservatieve strekkingen die het dragen van een hoofddoek willen verbieden maar ook tegen conservatieven die het willen verplichten. Vrouwen kunnen zelf wel beslissen wat ze dragen.

Arbeidsreglementen die ontslag wegens het dragen van een hoofddoek mogelijk maken, moeten bestreden worden. Deze zorgen immers voor verdeeldheid op de werkvloer in plaats van te bouwen aan een zo sterk mogelijke eenheid op basis van respect voor elkaars eigenheden.

Studenten aan de KDG Hogeschool in Antwerpen hielden vandaag een eerste protestactie onder de slogan #OntslaMijDanOokMaar. Een 50-tal studenten (M/V) verzamelden op de campus om zichzelf een hoofddoek aan te meten en samen op de foto te poseren. Een mooie actie die de verbondenheid benadrukte en het gezamenlijke verzet tegen racisme en discriminatie. Voor de studenten had dit niets met religie te maken, maar met de boodschap dat ze zelf wel beslissen over wat ze dragen. Met de Actief Linkse Studenten voerden we deze middag campagne onder studenten voor de Mars tegen Racisme die morgen plaatsvindt. We namen uiteraard ook deel aan de actie op KDG.

Hieronder enkele foto’s door Liesbeth

Studenten KDG in actie: #OntslaMijDanOokMaar // Foto's door Liesbeth