Grote betoging in Brussel toont solidariteit met migranten en vluchtelingen

Het was bijzonder koud in Brussel maar toch kwamen 10.000 mensen op straat met een warme boodschap van solidariteit met migranten en verzet tegen het repressieve asielbeleid. De arrestatie van twee mensen-zonder-papieren in een culturele VZW en de dreiging van hun uitwijzing – ze zitten nog steeds in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel – was de meest recente provocatie door deze rechtse regering. Bij die repressieve aanpak viel dit jaar ook al een dode: een migrant die een politiecontrole probeerde te ontlopen en op de autosnelweg werd aangereden.


Een groeiend deel van de bevolking legt zich niet langer neer bij het huidige beleid van repressie en criminalisering. Zondag betoogden ze in een ‘Human Wave’ uit solidariteit met migranten en vluchtelingen. Het was opnieuw een druk bijgewoonde betoging. In januari was er eveneens al een grote betoging. Elke dag zetten honderden vrijwilligers zich in om vluchtelingen op te vangen en zo aan de repressie door deze regering te onttrekken. Mobilisatie tegen de rechtse regering is cruciaal.

Wij vormden een levendige delegatie op de betoging, hadden een stand, verdeelden een pamflet en hadden kranten en ander politiek materiaal bij. We kregen daar goede reacties op.

In ons pamflet schreven we onder meer:

Wij willen vechten tegen de redenen die tot vluchten aanzetten. Oorlogen, imperialistische interventies, keiharde uitbuiting van mens en natuur: dat is wat miljoenen mensen op de vlucht dwingt, weg van geweld, miserie en rampen. Wat nodig is, zijn degelijke jobs en reusachtige publieke investeringen in sociale woningen, onderwijs en zorg … Maar om dat mogelijk te maken moeten we tegen de winstlogica van het kapitalisme ingaan, want in het kapitalisme creëert de concentratie van rijkdom bij een minuscule groep mensen, miserie en steeds grotere sociale spanningen voor de rest van de bevolking. Vorig jaar nog riep de NAVO haar lidstaten op om 2% van haar budget te voorzien voor defensie. Onze regering gaat die richting uit met de 3 miljard euro die ze opzij gezet heeft voor nieuwe oorlogsvliegtuigen. Ze zaaien ellende en stigmatiseren de slachtoffers.

Wij verdedigen een alternatief op het kapitalisme: een socialistische maatschappij waarin de noden van de meerderheid van de bevolking prioriteit krijgen en niet de winsten van een kleine elite.

  • Stop Theo “Trump” Francken.
  • Stop de racistische verdeel- en heerspolitiek van deze regering.
  • Voor een massaal openbaar investeringsplan:
    sociale huisvesting, kwalitatief onderwijs en degelijke jobs voor iedereen.
  • Haal het geld waar het zit: in de zakken van de kapitalisten.
  • Regularisatie van alle mensen zonder papieren
  • Strijd tegen de oorzaken van vluchten: oorlog, terreur, uitbuiting en vernietiging van de planeet.
  • Voor een democratisch socialistische maatschappij.

Hieronder een fotoreeks door Mario:

Human Wave - Refugees Welcome // Mario