Mars tegen racisme. “Stop racisme, stop seksisme: één strijd. Internationale solidariteit.”

Foto: Jean-Marie Versyp

Gisteren trok een levendige mars tegen racisme door de straten van Gent. Amper twee weken na de grote mars tegen seksisme volgde een nieuwe belangrijke actie. Extreemrechts kwam immers op straat voor apartheid: van de 18.000 doden die jaarlijks vallen onder het geweld in Zuid-Afrika herdacht extreemrechts de 70 blanke boeren. Enkel de blanke slachtoffers zijn van tel. “Uiteraard zijn we meer begaan met blanke Afrikanen,” stelde een NSV-verantwoordelijke in studentenblad Veto. Een strijdbare betoging tegen racisme was noodzakelijk.

De mars tegen seksisme van 8 maart, de provocaties door extreemrechts de afgelopen weken en een intensieve campagne door de Actief Linkse Studenten en Scholieren (ALS) deden de mars tegen racisme aangroeien. Met 500 aanwezigen werden onze verwachtingen overtroffen. Bovendien bevestigden we de traditie van een opkomst die meer dan dubbel zo hoog is als bij extreemrechts. De mars tegen racisme was erg levendig. De slogans weerklonken luid: “Stop racisme, stop seksisme: één strijd. Internationale solidariteit”, “Er is genoeg, genoeg, genoeg voor iedereen. Herverdeel en wel meteen”, “Black and white, unite and fight”, … Voor en na de betoging waren er toespraken door vertegenwoordigers van ALS, campagne ROSA en Blokbuster. We willen niet alleen betogen, maar de dynamiek van zo’n collectieve actie ook aangrijpen om inhoudelijke discussie aan te gaan. Hoe kunnen we racisme stoppen? Hoe kunnen we bouwen aan een andere samenleving en hoe zien we dat?

We weten dat het thema van de extreemrechtse haatmars slechts een excuus is om de straten in te palmen. Maar we grepen de gelegenheid van hun apartheidsoptocht toch aan om in te gaan op de situatie in Zuid-Afrika. Dat gebeurde in enkele speeches en ook in een videoboodschap van de Workers and Socialist Party (WASP) in Zuid-Afrika om onze mars tegen racisme te ondersteunen. Het vele geweld in Zuid-Afrika gebeurt in een context van extreme ongelijkheid en uitzichtloosheid voor brede lagen van de bevolking. Die ongelijkheid aanpakken, is de enige manier om het geweld tegen alle slachtoffers te stoppen.

Langs de kant van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) waren er volgens onze bronnen ter plaatse tussen de 200 en de 215 aanwezigen. De oude extreemrechtse NSV kwam de voorbije jaren in de verdrukking, onder meer door de opkomst van ‘nieuw’ rechtse krachten. Na de afgang van vorig jaar, toen NSV met nog geen 100 mensen op straat kwam, waren ze dit jaar terug met iets meer. Dat was onder meer toe te schrijven aan de aanwezigheid van ‘Schild & Vrienden’, die daarmee duidelijk maakte dat ‘nieuw rechts’ voor dezelfde oude smeerlapperij staat. Op de groepsfoto van deze club bij aanvang van de NSV-betoging telde het Anti-Fascistisch Front een 60-tal hoofdzakelijk mannen (de zowat enige vrouw mocht de foto nemen…). Onder de aanwezigen op de NSV-betoging waren er overigens heel wat leden van N-VA die broederlijk opstapten naast Vlaams Belangers en diverse Hitler-vereerders die steeds van de partij zijn op zo’n haatmars.

Tegenover racisme en extreemrechts is een alternatief nodig. Het kapitalisme leidt tot steeds meer ongelijkheid en alle bijhorende spanningen. Racisme en verdeeldheid zijn daar uitdrukkingen van. Het establishment staat niet voor een beleid dat antwoorden biedt op sociale tekorten of oorlog, maar discussieert net over hoe die tekorten kunnen opgevoerd worden. Twee jaar na de aanslagen in Brussel wordt geprobeerd om een miljardenaankoop voor oorlogstuig erdoor te krijgen. Voor gevechtsvliegtuigen die bijdragen aan oorlog en ellende zijn er middelen, voor onderwijs, huisvesting of pensioenen niet. Dat vat het huidige beleid samen. Om het asociale beleid toe te dekken, wordt naar racisme en verdeeldheid teruggegrepen. Francken criminaliseert vluchtelingen. N-VA-voorzitter De Wever mist geen kans om over hoofddoeken of boerkini’s te praten, zolang het maar niet moet gaan over pakweg het feit dat recent een dakloze in zijn stad is doodgevroren.

Racisme en verdeeldheid zijn een obstakel in onze strijd voor jobs, huisvesting, openbare diensten, … omdat het de 99% onderling verdeelt wat de strijd tegen de superrijken verzwakt. Met actieve mobilisaties zoals gisteren willen we daar tegenin gaan en een alternatief van solidariteit naar voor schuiven. Solidariteit heeft een doel: samen vechten tegen het asociale beleid van deze regering en voor een toekomst zonder oorlog en neokoloniale plunderingen zodat mensen niet moeten vluchten, zonder die explosie van ongelijkheid die zoveel sociale problemen met zich meebrengt – zoals het geweld in Zuid-Afrika, maar een toekomst afgestemd op de noden en behoeften van de meerderheid van de bevolking.

Zoals Fred Hampton van de Amerikaanse beweging Black Panthers destijds opmerkte: “Je kan vuur niet met vuur bestrijden. Je moet vuur met water bestrijden. We zullen racisme met solidariteit bestrijden. We bestrijden het kapitalisme niet met zwart kapitalisme. We bestrijden kapitalisme met socialisme.”

Video door Mario:

Een reeks foto’s door Jean-Marie:
Mars tegen racisme // Foto's door Jean-Marie

Een reeks foto’s door Liesbeth:
Mars tegen racisme // Foto's door Liesbeth