Energieke student walk-out tegen extreemrechts in Gent


De betoging tegen Schild & Vrienden in Gent maakte duidelijk dat antifascisten met een pak meer zijn dan wat extreemrechts op de been kan krijgen. De betoging was bijzonder dynamisch met naast heel wat studenten ook strijdbare groepen scholieren en een opmerkelijk groot aantal vakbondsleden. Samen trokken ze door Gent in een betoging die minstens een duizendtal aanwezigen telde. Onderweg sloten groepjes betogers aan, anderen vertrokken terug naar school of werk. Kenmerkend voor de betoging was het enthousiasme om samen in actie te gaan tegen extreemrechts.

Van Langenhove, de zelfverklaarde ‘eindbaas’ van Schild & Vrienden, mag nu toch zijn masterthesis aan de UGent afwerken en trekt naar de rechter om zijn mandaat in de raad van bestuur terug te eisen. Daarnaast zijn er nog verschillende andere leden van Schild & Vrienden actief aan de UGent. Verzet is dus meer dan nodig. Door mobilisatie kunnen we extreemrechts in het defensief duwen en isoleren. Het maakt hun positie onhoudbaar en het verhoogt de druk op de instellingen om extreemrechts niet te tolereren.

Op de betoging waren er veel studenten, maar ook opmerkelijk veel personeelsleden en scholieren. De vakbondsaanwezigheid is cruciaal: extreemrechts keert zich tegen de werkenden en hun sociaal verzet tegen het asociale beleid. ACOD UGent nam uitdrukkelijk standpunt in en mobiliseerde actief voor dit protest. Het kreeg ook vakbondsmilitanten uit andere sectoren mee. Daarnaast vielen de groepen scholieren op: de afgelopen dagen werden in verschillende scholen actiegroepen opgezet die een walk-out hielden om naar het protest te komen. Dat is belangrijk voor alle verdere acties.

Wat zijn nu de volgende stappen? Na de betoging volgde een bijeenkomst in de Vooruit waar het initiatief tot petitie werd voorgesteld en besproken. Ook is er een nieuwe datum voor een actie naar voren geschoven: 10 oktober. Om de energie en het enthousiasme van de betoging niet te laten verdwijnen, moeten we ons organiseren. Actiecomités in de scholen en onder studenten kunnen daar een grote rol in spelen: het zorgt voor betrokkenheid en het biedt een mogelijkheid om te discussiëren over hoe en met welk programma we tegen extreemrechts en de voedingsbodem ervan ingaan. Maatschappelijke fenomenen kan je niet begrijpen zonder naar de maatschappelijke context te kijken: een systeem gekenmerkt door ongelijkheid creëert ruimte voor verdeeldheid. Strijden tegen racisme en haat doen we best door samen op te komen voor jobs, degelijk onderwijs, goede openbare diensten, … Werk met ons mee om verder te mobiliseren tegen Schild & Vrienden, maar ook tegen het asociaal beleid waarop deze haatgroep kon groeien.

-> Lees hier ons eerder dossier over Schild&Vrienden

Foto’s door Liesbeth: