Meer dan 14.000 scholieren spijbelen en betogen voor het klimaat

We waren met een veelvoud in vergelijking met vorige week, ondanks het gure weer. Deze schoolstaking voor het klimaat was een voorlopig hoogtepunt van de beweging van scholieren voor het klimaat, maar het moet vooral ook een stap zijn in de verdere uitbouw van de beweging. Want de scholieren waren vastberaden: dit is pas het begin! 

Ze kwamen uit alle uithoeken van Vlaanderen, met grote delegaties uit Brussel en Wallonië. Met allerhande zelfgemaakte pancartes en een enorm enthousiasme baanden de scholieren zich een weg door de straten van Brussel. De handgemaakte borden droegen slogans van ‘No nature, no future’ over ‘there is no planet B’ tot ‘System Change, Not Climate Change!’. De enige die uit de toon sprong, was neonazi Dries Van Langenhove die zich in de betoging wou mengen met een bord waarop hij pleitte voor investeringen in kernenergie. Hij werd voor zijn moeite beloond met gejouw en droop af.

Net zoals vorige week was er een gevoel van urgentie. Dat is ook de reden waarom het zo’n evidentie is voor scholieren om te spijbelen. Voor scholieren is het duidelijk dat hun toekomst op het spel staat. In het pamflet van Actief Linkse Scholieren en Studenten (ALS) wezen we op de cijfers van het Major Carbon Project die duidelijk maken dat 71% van de uitstoot, sinds 1988, veroorzaakt werd door 100 bedrijven. Dat die multinationals ook door de scholieren gezien worden als de grote vervuilers was vorige week ook al duidelijk. De slogan “Verzet, Verzet, Internationaal. Tegen de vervuiling van het kapitaal” weerklonk een hele betoging lang op meerdere plaatsen en wordt misschien wel dé slogan van de beweging.

Beweging vooruit helpen met concrete eisen en een opbouwend actieplan

De scholieren voelen aan dat er concrete eisen nodig zijn om te vermijden dat de regeringen en ministers ons met vage beloftes proberen kalmeren. De Actief Linkse Scholieren en Studenten kregen dan ook heel positieve reacties op de eis voor meer, beter en gratis openbaar vervoer om een echt alternatief te hebben op de auto en tegelijk mobiliteit voor iedereen te garanderen. Uiteraard is er nog meer nodig. Een snelle overgang naar echt duurzame energie is iets waar scholieren ook naar vragen. In het pamfletje van de Actief Linkse Scholieren stelden we de scholieren ook voor om in de beweging de eis voor een publieke energiesector op te nemen. Zolang die energiesector gerund wordt door de privé en de aandeelhouders, zullen de winsten belangrijker zijn dan de investeringen in duurzame energieproductie.

Voor volgende week donderdag is er al een nieuwe actie aangekondigd. Drie dagen nadien, op 27 januari, kan er voor de klimaatmars “Rise 4 Climate” een nieuwe historische opkomst zijn. Dat zal vooral dankzij de spontane spijbelacties van de scholieren zijn die de strijdbaarheid een enorme impuls geven.

Tegelijk stelden veel scholieren zich de vraag hoe het nu verder moet met de acties op donderdag. Ze voelen aan dat directies het moeilijker zullen maken om telkens opnieuw te spijbelen. Er was bovendien ook een vraag waar dit naartoe gaat. Concrete eisen kunnen al een doel geven, maar daarnaast is het belangrijk om ook een actieplan uit te werken met lokale, nationale mobilisaties en initiatieven op schoolniveau. Het is nog onduidelijk wat er volgende week staat te gebeuren, maar we moeten vermijden dat kleinere betogingen tot teleurstelling leiden bij diegenen die naar Brussel kunnen komen of tot onmacht bij wie niet kan spijbelen.

In veel scholen en steden worden reeds initiatieven genomen voor lokale initiatieven en acties op school. Dat is goed: zo kunnen we vermijden dat de acties op donderdag niet enkel gedragen worden door diegenen die geen problemen ondervinden van school, thuis, de financiële of praktische situatie. Wij pleiten er wel voor om dit te kaderen in een opbouwend actieplan dat uitmondt in een nieuwe grote nationale schoolstaking met lokale betogingen in heel het land. Het lanceren van zo’n centrale stakingsdag zou het voor iedereen mogelijk maken om deel te nemen. Het zou een belangrijke volgende stap zijn om het verzet zo massaal mogelijk te maken. Door de noodzakelijke voorbereidingstijd te nemen, kunnen er discussies gevoerd worden in actiecomités over de eisen en de organisatorische taakverdeling. De meest geschikte datum daarvoor is die van 15 maart. Dat is de dag van de Internationale Schoolstaking voor het klimaat. Op dat moment zullen scholieren uit de hele wereld hun lessen brossen om te vechten voor een toekomst op een leefbare planeet.

Foto’s door Liesbeth: