Massale internationale actiedag voor het klimaat

Het protest van 15 maart was overweldigend: wereldwijd trokken tienduizenden jongeren de straat op om echte klimaatmaatregelen te eisen. Ze werden vervoegd of gesteund door honderdduizenden anderen. In ons land was er een stakingsoproep gesteund door verschillende vakbondsafdelingen. De massale betoging in Brussel was dan ook niet beperkt tot jongeren: er waren mensen van alle leeftijden. Volgens de politie waren er 30.000 aanwezigen.

Na deze betoging is de vraag hoe het verder moet. In het pamflet van de Actief Linkse Studenten en Scholieren benadrukken we de noodzaak om het protest lokaal te verankeren. In een aantal steden, vooral waar er nog niet eerder werd betoogd, waren er grote ochtendbetogingen. De actiebereidheid blijft na meer dan 10 weken gewoon overeind! Maar we hebben nood aan een actieplan waarmee we opbouwen naar grote acties. Tegelijk stelt de vraag zich welke system change we willen en hoe dat kan bereikt worden. Het establishment wringt zich in het debat om eisen te beperken of zelfs te herleiden tot asociale taksen, terwijl de jongeren al wekenlang systeemverandering eisen. Er is nood aan discussie over welke eisen we stellen, wij hebben alvast enkele voorstellen.

Zowel rond de acties als onze eisen is er dus discussie nodig. Laten we dat collectief organiseren in actiecomités op de scholen, faculteiten, werkplaatsen, … Sluit aan bij de Actief Linkse Scholieren en Studenten. We leven in een wereld waarin enkel de winst telt. Noodzakelijke klimaateisen zijn voor het kapitalisme en hun politici onmogelijk “omdat ze de concurrentie schaden”. Nochtans zijn het slechts 100 bedrijven die sinds 1988 71% van de uitstoot hebben veroorzaakt. Daarom zijn de Actief Linkse Studenten en Scholieren een antikapitalistische organisatie. Ons alternatief is een democratisch socialistische maatschappij waarin de gemeenschap controleert hoe en wat er geproduceerd wordt; niet de miljardairs!

Hieronder enkele foto’s van de betoging (foto’s door Liesbeth)