Campagne ROSA voerde in 11 steden actie tegen geweld op vrouwen

In tegenstelling tot de voorbije jaren, maar om evidente redenen, was het niet mogelijk om een grote nationale betoging van enkele duizenden mensen te organiseren. Dat was echter geen reden om 25 november, de internationale dag tegen geweld op vrouwen, zonder protest voorbij te laten gaan. Na acties afgelopen weekend volgden op 25 november acties van Campagne ROSA in 11 steden. Zaterdag volgt nog een actie in Antwerpen.

De gezondheidscrisis maakte geen einde aan geweld tegen vrouwen. Het zorgt integendeel voor een gevaarlijke piek van seksistisch en LGBTQI+-foob geweld. Op en rond 25 november zijn er internationaal acties. Zo waren er verschillende acties van het platform Mirabal afgelopen zondag (in het bijzonder in Brussel, Antwerpen en Luik). Campagne ROSA nam aan deze acties deel. We pleitten daarnaast al langer voor acties op 25 november zelf, waarbij we opteerden voor corona-proof acties in verschillende steden.

Lokale acties maken een grotere deelname mogelijk terwijl de gezondheidsmaatregelen toch strikt nageleefd worden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om verschillende thema’s in de strijd tegen geweld op vrouwen en LGBTQI+-personen in het voetlicht te plaatsen.

Op woensdag 25 november waren er acties van Campagne ROSA in 11 steden, komende zaterdag volgt Antwerpen als 12de stad. Alles samen waren er meer dan 430 deelnemers aan de acties. In Brussel waren er zes verschillende acties doorheen de dag, met als hoogtepunt een concentratie aan Brussel-Centraal met ongeveer 150 aanwezigen. Daarnaast waren er 100 aanwezigen in Gent, 50 in Luik, 45 in Brugge, 20 in Aalst, 17 in Leuven, 15 in Deinze, 14 in Torhout, 13 in Dendermonde, 8 in Eeklo en 5 in Kortrijk.

In Brussel hadden de verschillende acties elk een specifiek thema. Aan de ULB werd actie gevoerd tegen victim blaming en tegen de verkrachtingscultuur, waarbij nadruk werd gelegd op het instemmingsrecht. Aan het Maximiliaanpark was er een actie uit solidariteit met vrouwen-zonder-papieren en de strijd voor regularisatie van alle mensen-zonder-papieren. Er waren ook acties bij het Sint-Pietersziekenhuis en aan het centrum voor seksueel geweld. In twee middelbare scholen in Brussel maakten jongeren en hun leerkrachten protestborden waarop ze geweld, pesterijen en dagelijks seksisme aan de kaak stellen. Het hoogtepunt van de dag was de bijeenkomst in het Centraal Station, waar de toespraken vooral gingen over de ernst van vrouwenmoorden in België, verzet tegen de voorstelling van onze lichamen als koopwaar en tegen de lage lonen die het vrouwen onmogelijk maken om financieel onafhankelijk te zijn en dus een gewelddadige situatie gemakkelijker te kunnen verlaten. De dag eindigde voor het fresco van Ishane Jarfi in het centrum van Brussel, een jong slachtoffer van homofoob geweld in 2012 in Luik. Getuigenissen benadrukten de vele problemen die LGBTQI+-personen in deze samenleving ervaren als je anders bent of een stoorzender vormt. Dat versterkt immers de neiging om het systeem in twijfel te trekken.

In Luik vond de bijeenkomst plaats op de voetgangersbrug van Guillemins, die hulde brengt aan de feministische heldin Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt, een Luikse revolutionaire die deelnam aan de Franse Revolutie. Ook vandaag hebben we een revolutie nodig: een revolutie tegen alle vormen van discriminatie en tegen het systeem dat deze discriminatie voedt en nodig heeft om de overheersing van een kleine minderheid over de overweldigende meerderheid te waarborgen: het kapitalisme!

Discriminatie bestrijden met solidariteit

Seksisme is een krachtig instrument van verdeeldheid en activisten van Campagne ROSA benadrukten overal het belang van eenheid van onderdrukte en uitgebuite mensen in de strijd tegen seksisme, onderdrukking en kapitalisme. Solidariteit is onze beste wapen tegen discriminatie.

We danken alle deelnemers aan de acties, met inbegrip van de verschillende plakploegen die zich bij onze bijeenkomst aan Brussel-Centraal voegden of de groepen Koerdische vrouwen die in Brussel en Luik mee protesteerden.

De enige schaduwzijde van de dag kwam er in Leuven. Enkel daar kwam de politie tussenbeide om een perfect verantwoordelijke bijeenkomst te verstoren. Campagne ROSA kreeg er een boete van 750 euro. We aanvaarden dit uiteraard niet en zullen campagne voeren rond een betwisting. Binnenkort volgt er praktische informatie, maar ondertussen nodigen we iedereen uit om bij te dragen aan ons solidariteitsfonds dat ons in staat stelt om verder actie te voeren.

Campagne ROSA is na dit succes uiteraard niet van plan om stil te vallen. We kennen al de volgende belangrijke datum: 8 maart, de internationale vrouwendag. We willen de eerste stappen zetten voor een strijdbare campagne en nodigen je uit om deel te nemen aan onze online vergadering op woensdag 2 december die aan dit onderwerp zal worden gewijd.

Fotoreportages:

Brussel:

Bijeenkomst aan het Centraal Station – Foto’s door Dominique Botte

Actie aan de ULB:

Actie aan het Sint-Pietersziekenhuis:

Actie aan de herdenkplaats voor Ihsan Jarfi:

Gent: foto’s door Jean-Marie Versyp :

Luik: foto’s door Nico en Jérémiah

Brugge: foto’s door Pol

Leuven

Torhout

Dendermonde

Eeklo

Aalst