Personeel en studenten eisen meer geld voor hoger onderwijs

Zowat 2500 tot 3000 mensen betoogden op woensdag 11 oktober in Brussel voor meer investeringen in het hoger onderwijs. Samen met alle vakbonden was er ook een groot aantal studenten en personeel aanwezig op de betoging. De Linkse Socialistische Partij en haar jongerenorganisatie Actief Linkse Studenten konden hier uiteraard niet ontbreken. 

Door Nils (Gent)

De belangrijkste eis op de betoging was die van een heropwaardering van het hoger onderwijs door het financieringsdecreet te respecteren. Op dit moment wordt dat niet gedaan, waardoor het hoger onderwijs elk jaar zo’n 667 miljoen euro misloopt! De studentenaantallen zijn wel enorm gestegen, maar het geld dat de hogescholen en universiteiten krijgen stijgt niet navenant. Dit tekort aan middelen leidt tot besparingen aan de onderwijsinstellingen, met duurdere studiekosten en ontslagen voor het personeel tot gevolg. Dit laatste zorgt ervoor dat de nu al immense werkdruk nog ondraaglijker wordt en heeft natuurlijk ook een belangrijke impact op de kwaliteit van de dienstverlening.

Dat dit een belangrijk thema is voor personeel en studenten, valt niet meer te ontkennen. Dat bleek onder andere ook al tijdens het politieke openingsdebat aan de UGent van vorige week, waar een van de studenten een vraag stelde over de financiering van het hoger onderwijs. Hierop volgde een arrogant antwoord van zowel N-VA en Vlaams Belang, waarbij Van Grieken zelfs zei dat het onderwijs juist nog minder gefinancierd moest worden, omdat het geld toch maar gaat naar ‘woke propaganda’. Op die manier toonde extreemrechts nog maar eens dat het op geen enkele manier de belangen van studenten en de werkende klasse verdedigt. Sterker nog, ze valt die juist aan en verdedigt slechts de belangen van de grote bedrijven! De rector van de UGent, Rik Van de Walle, kwam ook tussen in dat debat en had het over de noodzaak voor meer middelen voor de hogescholen. Vandaag stapte hij mee in de betoging. Zijn deelname toont aan hoe belangrijk de eis voor meer middelen is aan de Gentse universiteit, en bij uitbreiding alle universiteiten en hogescholen. 

Met deze betoging eisten studenten, personeel en vakbondsmilitanten dus voldoende middelen voor het hoger onderwijs, maar toonden ondertussen ook de solidariteit die er heerst tussen studenten en personeel. Het is belangrijk dat die er is, want hun belangen zijn dezelfde: zonder voldoende middelen wordt de werkdruk onaanvaardbaar hoog en gaat de kwaliteit van het onderwijs omlaag. LSP stelt dan ook de eisen voor meer investeringen in het hoger onderwijs voorop. We wezen op het feit dat we de beweging moeten voortzetten en de strijd voor een kwaliteitsvol onderwijs uitbreiden. Daarnaast wezen we er ook op dat de tekorten aan middelen voor het onderwijs een intrinsiek probleem zijn van het kapitalistische systeem. De concurrentie- en winstlogica zorgt ervoor dat het onderwijs, waaruit de toekomstige werkkrachten komen, zo weinig mogelijk moet kosten aan de staat en bedrijven, zodat het afleveren van werkkrachten goedkoop blijft om steeds meer winst te kunnen boeken. Wij stelden voorop dat enkel in een democratische socialistische samenleving, waarin de noden van de mensen voorop gesteld worden, een eens en voor altijd adequaat onderwijs bereikt kan worden. 

Meeting + webinar op 18 oktober

Heb je interesse om meer te horen over de invloed die het kapitalisme heeft op de kwaliteit van ons onderwijs en over hoe we dit kunnen oplossen? Kom dan op 18 oktober om 20.00 uur naar onze meeting hierover in Gent, of volg online! 

Hier kan je meer foto’s vinden