ULB. Protestactie tegen besparingen in Letteren en Wijsbegeerte

Maandag werd opnieuw actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de ULB, de Franstalige universiteit in Brussel. De geplande hervormingen zijn gericht op het “rationaliseren” van het lessenaanbod die wordt geëist door de rector en opgelegd door de logica van de Bologna-hervormingen.

De hervorming voorziet in het afschaffen van zogenaamd niet-rendabele lessen. Zowat 400 lessen zouden vanaf volgend jaar op de helling komen te staan. De studenten protesteerden maandag nogmaals met een groot aantal. Ruim 200 studenten eisten een moratorium op de hervorming maar ook de publieke herfinanciering van het onderwijs voor minstens 7% van het bbp. Daarnaast willen ze een echt debat over deze hervormingen en over het hoger onderwijs in het algemeen. Ondanks de sterke mobilisatie besloot de Raad van Bestuur maandagavond om de hervorming door te voeren. Als “toegeving” aan de studenten werd besloten om een “paritaire werkgroep” op te zetten om te waken over “het goede verloop van de hervorming.”

Na heel wat discussies onder de studenten werd besloten om een echt debat te eisen over de hervorming en de toekomstige rol van de universiteit in de Europese onderwijsmarkt. Dat werd niet bepaald positief onthaald, zodra de studenten in de zaal eisen stelden zochten een aantal bestuurders zo snel mogelijk de nooduitgang op.

De studenten zullen het hier niet bij laten. Ze riepen slogans als “Dit is maar een begin, wij gaan door met de strijd”. Er is al een afspraak gemaakt om het protest in september verder te zetten. Wordt vervolgd…

> Artikel in La Libre