Lokale jongerenmars voor werk in Charleroi

Gisteravond was er een strijdbare lokale jongerenactie voor werk in Charleroi. Een 90-tal jongeren trokken de straat op met eisen als degelijk werk voor iedereen, het stopzetten van de jacht op de werklozen, 32-urenweek zonder loonsverlies en met bijkomende aanwervingen,… Deze betoging was een goede stap om het lokale comité van Jongeren in Strijd voor Werk in Henegouwen verder uit te bouwen. Heel wat jongeren en arbeiders op de betoging willen verder meewerken met het comité en volgende acties versterken.