#Occupy Brussel

Op vrijdag 11.11.11 kwamen 300 personen samen aan het Centraal Station te Brussel na een oproep van Occupy Brussel. Deze oproep werd gelanceerd via de sociale netwerksites in het kader van de Occupy Wall Street beweging in de VS. Deze beweging wil jongeren en ook minder jonge personen verenigen in het verzet tegen de effecten van de financiële crisis, tegen een onrechtvaardig systeem, tegen het kapitalisme. ALS en LSP waren uiteraard aanwezig met een stand en een groot spandoek: “Breek de dictatuur van de patroons en de banken, voor een echte democratie.”

Op de Algemene Vergadering zijn onze leden tussengekomen met 2 concrete actievoorstellen die de beweging kunnen toelaten een massaler karakter aan te nemen door zich te oriënteren tegen de besparingsvoorstellen van de toekomstige regering. Ten eerste het voorstel om te betogen op de dag dat de nieuwe regering wordt voorgesteld met als boodschap dat deze regering ons niet vertegenwoordigd en dat wij niet willen opdraaien voor de verliezen van de banken. Daarnaast kan nu worden gestart met de organisatie van een betoging in februari tegen de concrete besparingsplannen. Dit soort actievoorstellen zouden moeten worden bediscussieerd en beslist op grote algemene vergaderingen die de nodige legitimiteit bieden.

Na de algemene vergadering vertrok een deel van de aanwezigen voor een niet aangevraagde betoging. Eerst werd er in de richting van het Brussels Parlement (in de neutrale zone) gestapt, waar de politie heel snel de weg afsloot. Daarna zetten we koers richting Grote Markt waar de politie een selectieve filter organiseerde door iedereen die een baard, pet, rode of palestijnse sjaal, badges … droeg de toegang te ontzeggen.

Ondertusssen konden enkelen toch door de mazen van het net glippen en werd ook iemand gearresteerd. De avond werd beëindigd voor het politiecommissariaat in afwachting dat deze militant werd vrijgelaten.