Mensen-zonder-papieren. Pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers!

Gisteren was er opnieuw een betoging van enkele honderden mensen-zonder-papieren, waaronder heel wat Afghanen, en sympathisanten onder studenten en werkenden, zowel migranten als Belgen. Deze groep trok door de straten van Brussel na een oproep van het collectief van studenten die de Afghaanse acties ondersteunen.

Verslag door Pietro (ALS-ULB)

Het was een strijdbare betoging met veel slogans als ‘We want Justice’, ‘Niet de mensen-zonder-papieren moeten weg, maar wel de regering’, ‘Geen grenzen, geen naties, stop deportaties’,… De slogans wijzen op een radicalisering en een verbreding van de beweging naar andere delen van de samenleving, te beginnen met de studenten.

De Actief Linkse Studenten en militanten van LSP zijn samen met andere organisaties betrokken in de opbouw van een steunbeweging voor de mensen-zonder-papieren in de scholen en aan de universiteiten. We benadrukken daarbij dat de eisen van de asielzoekers aansluiting moeten vinden met het verzet tegen het repressieve en asociale beleid van de Belgische regering en de Europese Unie.

Samir, de woordvoerder van de Afghaanse beweging, stelde duidelijk: “Di Rupo, Milquet en co verstoppen zich allemaal achter Maggie De Block, maar de echte verantwoordelijke is de regering. Die moet weg, dégage!”

In plaats van de echte verantwoordelijken voor de crisis aan te pakken, schuift de regering de gevolgen ervan af op de kap van de bevolking, te beginnen met de migranten en de werklozen. Maar we zijn allemaal, zowel mensen met als zonder papieren, slachtoffer van hetzelfde beleid: de neoliberale besparingsagenda van de Europese Unie.

De Actief Linkse Studenten eisen:

  • Niemand is illegaal! Niemand vlucht voor zijn of haar plezier: vluchten is geen misdaad!
  • Afschaffing van de gesloten centra en de deportatiecentra!
  • Stop Fort Europa en het huidige migratiebeleid!
  • Stop de criminalisering van activisme, stop de repressie tegen sociale strijd en de GAS-boetes!
  • Terugtrekking van de Belgische militairen uit Afghanistan!
  • Pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers ! Pak het kapitalisme aan, niet de slachtoffers ervan. Voor een samenleving zonder miserie en uitbuiting, voor een democratisch socialistische samenleving!
  • Internationale solidariteit met de massastrijd in de landen van afkomst om een einde te maken aan de redenen die mensen ertoe brengen om hun leven te riskeren in de zoektocht naar een betere toekomst!