Protest tegen European Business Summit botst op harde repressie

Verslag door Laure, foto’s door Collectif Krasnyi

Deze morgen verzamelden een duizendtal betogers na een oproep van de alliantie D19-20. Ze wilden protesteren tegen de akkoorden die bekokstoofd worden in het kader van de European Business Summit.

De grootste bedrijven ter wereld komen op die top in het Egmontpaleis samen met hun politieke vrienden (Karel De Gucht, Didier Reynders, Guy Verhofstadt,…) om te discussiëren over het transatlantisch verdrag en akkoorden die ze willen sluiten na de komende Europese verkiezingen.

De organisatoren van deze “hoogmis van de lobbymachine” kunnen rustig de Europese leiders beïnvloeden en sturen. Tegelijk werden honderden syndicale militanten, burgers, landbouwers, jongeren,… die hun ongenoegen lieten tonen op brutale wijze opgepakt.

De betoging verliep volledig vreedzaam, maar de politie ging bewust over tot een provocatie van de betogers. De situatie liep al snel uit de hand met verwijten, slagen, collectieve arrestaties en ook het waterkanon werd ingezet. Meer dan 300 mensen werden opgepakt en zitten momenteel nog steeds in de kazerne van Etterbeek.

Een dergelijke repressieve opstelling, onder de politieke autoriteit van PS-burgemeester Yvan Mayeur, geeft aan hoe vastberaden onze politieke leiders zijn om de belangen van de grote kapitalisten te beschermen en om iedere vorm van oppositie en verzet met harde hand de kop in te drukken.

Tijdens de betogingen tegen de Europese top in december en bij de Europese betoging tegen het besparingsbeleid in april zagen we ook al elementen van repressie en criminalisering van de sociale bewegingen. Dat is slechts een voorsmaakje van wat ons te wachten staat.

Als de autoriteiten vandaag overgaan tot het compleet repressief onderdrukken van verzet tegen de besparingen, zelfs indien het om vreedzaam en democratisch verzet gaat, maken ze duidelijk dat ze zich voorbereiden op drastische maatregelen in het belang van de grote aandeelhouders en de grote patroons waarbij ze van de jongeren en werkenden eisen dat ze de aanvallen in stilte aanvaarden.

Zolang onze levensvoorwaarden erop achteruit gaan ten voordele van de 1% rijksten, zal ons verzet om onze verworvenheden te behouden en om de besparingsmachine te stoppen op steeds gewelddadiger repressie botsen.

Het politiegeweld vandaag toont eens te meer aan dat we ons verzet dringend moeten organiseren om onze stem te laten horen en onze rechten te verdedigen. Stop de repressie! Stop aan de afbouw van onze verworvenheden! Voor een echte verdeling van de rijkdom!

bloca5

bloca6

bloca7