Tot 50 leerlingen in de klas. Staking in atheneum Bracops-Lambert in Anderlecht

anderlecht12Op donderdagochtend ging een groot deel van het onderwijzend personeel van het atheneum Bracops-Lambert in Anderlecht in staking uit protest tegen het wanbeheer in de school. De houding van de directeur tegenover het personeel en de methoden van beheer vormen een probleem. Na verschillende waarschuwingen in de vorm van werkonderbrekingen tijdens het vorige schooljaar. Hierna drong een stakingsactie zich op.

De situatie in de school is een toonbeeld van het enorme gebrek aan middelen in het onderwijs en het chaotische beheer van een schoolverantwoordelijke waardoor de gevolgen van de tekorten nog zwaarder doorwegen. Sommige leerkrachten van het vierde jaar moeten les geven aan een klas met bijna 50 leerlingen. Het gebrek aan lokalen is zo groot dat een aantal scholieren les moet volgen in een andere vestiging die vrij ver van deze vestiging verwijderd is. Sommige lokalen zijn bouwvallig. Middelen die voor extra leerkrachten hadden kunnen gebruikt worden, verdwenen in de omkadering van de schoolverantwoordelijke die maar niet wil erkennen dat er zich heel wat problemen in de school stellen.

De gemeente Anderlecht, de inrichtende macht van de school, kijkt steeds in een andere richting en blijft doof voor de vele interpellaties van de vakbonden. Hierdoor was er geen andere keuze dan te staken. De leerkrachten die we aan de stakerspost ontmoetten waren vastberaden en legden uit dat velen van hen ten einde raad zijn door het gebrek aan respect en soms zelfs gewoon de pesterijen door de directeur waar ze het slachtoffer van zijn.

De Actief Linkse Studenten en Scholieren (ALS) vernamen het nieuws van de actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront tijdens een eerdere actie aan de gemeenteraad. We besloten om onze solidariteit te betuigen met de leerkrachten en de leerlingen van het atheneum en waren op de stakerspost aanwezig.

Hieronder enkele foto’s door PPICS: