Jongeren in actie tegen besparingen

Foto: USE

Emily (ALS)

De oproep van de ABVV-Jongeren voor een protestactie aan de Beurs in Brussel leidde tot een actie met ongeveer 250 aanwezigen, vooral leden van verschillende linkse jongerenorganisaties. De jongeren kwamen op straat tegen de plannen van de regering-Michel. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties namen het woord. Emily van ALS-Namen sprak in naam van de Actief Linkse Studenten.

Er werd niet alleen opgeroepen tot eenheid onder de jongerenorganisaties maar ook eenheid in de strijd van jongeren en werkenden tegen alle besparingsmaatregelen. Als jongeren een toekomst willen, zullen ze ervoor moeten strijden. Op alles wat jongeren vandaag belangrijk vinden, wordt bespaard. Maar ook op hun toekomst is dat het geval. Langer werken, minder rechten op uitkeringen, lagere lonen, minder openbare diensten,… zijn maatregelen die voor jongeren des te harder aankomen.

In de strijd voor een betere toekomst is de kwestie van degelijke jobs met goede lonen erg belangrijk. Dat de oproep voor de actie gisteren de eis van arbeidsduurvermindering naar voor bracht was dan ook belangrijk. In plaats van de miserie te verdelen onder een groeiende laag van de bevolking, kunnen we beter het beschikbare werk verdelen. Een 32-urenweek zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen zou daar een goede stap in zijn.

Jongeren kunnen in de komende strijd een belangrijke rol spelen. Dat zagen we ook al in het verzet tegen de vorige rechtse regeringen. De Jongerenmarsen voor Werk in 1982 en 1984 speelden toen een rol. In 1984 werden maar liefst 40.000 jongeren gemobiliseerd tegen de rechtse regering. De eis van een 32-urenweek zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen stond ook toen centraal.

Het zal belangrijk zijn om ons te organiseren in lokale actiecomités tegen de besparingen, zoals dit ook in de jaren 1980 het geval was of zoals we nu al zien in een aantal scholen in Vlaanderen waar actiecomités tegen de besparingen in het hoger onderwijs zijn opgezet. Met jongeren moeten we er mee voor zorgen dat het actieplan van de vakbonden een succes wordt. De oproep van de Gentse scholieren om het syndicale actieplan te vervoegen, was alvast een goede stap.

Met een sterke jongerenaanwezigheid op de betoging van 6 november en de stakingen die daarna zullen plaatsvinden, kunnen we mee strijden voor onze toekomst. Onze kracht ligt in onze organisatie en ons aantal. Doe mee met de acties die de komende weken zullen plaatsvinden!

  • 6 november: vakbondsbetoging tegen de regering-Michel:  11u Brussel Noord
  • 9 november: antifascistische betoging op initiatief van de Griekse antifascistische comités. 15u Brussel Zuid
  • 15 december: algemene staking in heel het land

 

Fotoreportage door René Andersen: