Protest tegen TTIP

Komende maandag start de 11de onderhandelingsronde over TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Dit verdrag is rampzalig voor onze levensvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en voor ecologische bescherming. Een gelijkaardig verdrag tussen de EU en Canada, CETA, wordt eveneens onderhandeld. De logica van de geheime onderhandelingen vertrekt van een concurrentie tussen de werkenden waarbij alles wat een obstakel is voor de ‘vrije concurrentie’ en de winsthonger van de grote bedrijven moet opgeruimd worden.

Momenteel zijn er verschillende acties en evenementen tegen TTIP, de vrijhandelsakkoorden en het besparingsbeleid in het algemeen. Op 10 oktober waren er al duizenden betogers in Amsterdam en in Berlijn waren er zelfs 250.000 demonstranten! Een petitie tegen TTIP werd door maar liefst drie miljoen mensen ondertekend.

Gisteren gingen de acties in ons land van start. Betogers van de Euromarsen uit Spanje, Frankrijk, Griekenland, Duitsland, … werden verwelkomd in de hoofdstad van de EU. Er volgden blokkades van verschillende straten rond de Europese top. Die blokkades werden ondersteund door landbouwers, vakbondsmilitanten van ACOD, ABVV-Jongeren en CNE (de Franstalige tegenhanger van LBC), NGO-activisten, …

Er waren verschillende sprekers op het podium van de centrale blokkade aan de ingang van het Jubelpark. Zo werd er gesproken door woordvoerders van de mensen-zonder-papieren of de vrouwenbeweging Vie Féminine. Ze benadrukten elk verschillende gevolgen van die vrijhandelsverdragen voor werkenden en het milieu: een groeiend aantal vluchtelingen, groei van de fiscale paradijzen, asociaal beleid dat ook slecht is voor het milieu, promoten van de belangen van de agro-business, sociale dumping, … Iedereen wees op het belang van gezamenlijke strijd. Een belangrijk onderwerp van discussie onder de betogers was de vraag hoe we een krachtsverhouding kunnen uitbouwen tegen het huidige beleid.

LSP en de Actief Linkse Studenten waren ook op de actie aanwezig. We benadrukten de nood van gezamenlijke strijd tegen alle onderdelen van het besparingsbeleid, maar ook dat het onmogelijk is om dit te bereiken zonder een einde te maken aan het kapitalisme. De huidige Europese Unie kan niet hervormd worden, ze moet omvergeworpen worden. We moeten een einde maken aan het kapitalisme om de weg te openen voor een samenleving zonder uitbuiting, een democratisch socialistische samenleving waar de economische hefbomen (financiewezen, energie, …) in publieke handen zijn.

De betoging eindigde met een traditioneel kat-en-muisspel met de politie. Dat liet die laatsten toe om over te gaan tot een honderdtal administratieve arrestaties.

Bruxelles, action d'encerclement contre le TTIP