Protest aan kabinet Francken: racisme is geen antwoord op seksisme

francken8
Gisteren voerden jongeren actie voor het kabinet van Theo Francken in Brussel. Het initiatief ging uit van JOC, maar werd ondersteund door tal van andere organisaties waaronder Actief Linkse Studenten. Er werd geprotesteerd tegen de voorstellen van Theo Francken waarbij vluchtelingen verantwoordelijk gesteld worden voor het vluchtelingenprobleem maar ook voor zaken als seksisme. Onze boodschap is duidelijk: racisme biedt geen antwoord op seksisme.

Racisme is geen antwoord op seksisme

Verslag door Marisa

Op donderdag 4 februari waren er ongeveer 200 mensen op een actie voor de kantoren van staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken. De actie was gericht tegen de racistische uitspraken van Francken na de gewelddaden in Keulen op oudejaarsnacht. Het voorstel om een opleiding ‘respect voor vrouwen’ te geven aan asielzoekers wijst erop dat Francken meent dat het probleem van seksisme een probleem van asielzoekers is. Wij steunden de actie van de JOC en namen met een groep jongeren van ALS en LSP aan de actie deel.

Er waren verschillende sprekers die ingingen tegen seksisme maar ook tegen racisme. Er was een vrouwengroep van de mensen-zonder-papieren die aankloeg hoe slecht het gesteld is met hun bescherming tegen fysiek of seksueel geweld. Een spreekster van de JOC stelde dat verkrachtingen doorgaans genegeerd of geminimaliseerd worden, en nu enkel gemediatiseerd werden om haat tegen vluchtelingen op te wekken.

Een jong lid van ALS en een vertegenwoordigster van de vrouwenwerking van LSP namen eveneens het woord. We benadrukten dat seksisme niet verbonden is met cultuur, maar ingebakken zit in het kapitalistische systeem. Die vaststelling is cruciaal om in te gaan tegen de hypocrisie van de voorstellen van Theo Francken en de retoriek over de zogenaamde ‘westerse waarden’ die hij beweert te verdedigen.

Het is de regering die met een besparingsoffensief ingaat tegen de positie van vrouwen. De maatregelen van de regering op vlak van pensioenen en eindeloopbaan zullen nefaste gevolgen hebben voor vrouwen. De besparingen op de openbare diensten maken dat vooral vrouwen zullen opdraaien voor de tekorten die hierdoor ontstaan. Vrouwen werken vaak deeltijds of stoppen met werken om privaat en professioneel leven te kunnen combineren. De inkomensgarantie voor deeltijds werkenden is met de helft beperkt. Veel van de werklozen die uitgesloten worden van een inschakelingsuitkering zijn vrouwen. Het resultaat van dit beleid is ook een toename van geweld binnen het gezin, vrouwen hebben immers minder mogelijkheden om uit gewelddadige relaties te ontsnappen.

We verwerpen elke poging van extreemrechts, de media of de regering om vluchtelingen verantwoordelijk te stellen voor het falen van het besparingsbeleid en het falen van het kapitalisme. We moeten collectief strijden voor de verdediging van onze openbare diensten en onze sociale verworvenheden. Dit betekent ook ingaan tegen seksisme en racisme. Enkel de symptomen bestrijden, volstaat niet. We moeten ook de voedingsbodem aanpakken. Vandaag is er meer dan ooit nood aan een alternatief op het besparingsbeleid en aan een socialistische maatschappijverandering.

De actie werd mee ondersteund door Vie Féminine, Le Monde selon les femmes, Cercle féministe de l’ULB, EGA, Féminisme Libertaire, Feminisme Yeah, Femmes CSC Bruxelles en Comité d’action « V’là la facture ».

Foto’s vanop de actie door PPICS:

Racisme is geen antwoord op seksisme // PPICS