Betoging tegen TTIP en CETA

ttip30Afgelopen weekend waren er in Duitsland massale betogingen tegen het vrijhandelsverdrag TTIP. Er waren meer dan 320.000 betogers op diverse acties in het land. In België neemt het verzet tegen TTIP en CETA nog niet dezelfde proporties aan, maar de betoging van deze avond was toch bijzonder groot en erg divers. Duizenden mensen trokken samen op, van melkproducenten over klimaatactivisten tot vakbonden en linkse organisaties.

Vrijhandelsverdragen als TTIP en CETA versterken de greep van de multinationals op ons leven. Heel veel beslissingsmacht is al overgedragen aan grote bedrijven die door niemand buiten het inhalige clubje grote aandeelhouders door niemand gecontroleerd worden. Niet de leefbaarheid van deze planeet of de werkbaarheid van werk worden als criteria overwogen, maar wel de winsten die steeds meer moeten toenemen. Op de betoging in Brussel liep er in de eerste groepen een delegatie mee van het ABVV bij Caterpillar. Dit winstgevende bedrijf besloot om de vestiging in Gosselies te sluiten omdat de groep denkt meer winst te kunnen maken op een kleinere omzet. Duizenden gezinnen worden daartoe op straat gezet.

De bekommernissen rond TTIP en CETA zijn divers: voeding, gezondheidszorg, werk, milieu, … De aanwezigen waren dan ook even divers. De afgelopen jaren waren er wel enkele acties waarop melkveehouders samen met vakbondsmilitanten betoogden, maar nu was het palet aan betogende groepen nog breder. Wellicht een unicum dat landbouwers samen met erg groene activisten samen optrekken? De belangen zijn gelijklopend tegenover de machtsgreep van de multinationals.

De Actief Linkse Studenten en LSP vormden een strijdbare delegatie op de betoging. We koppelden onze strijd tegen klimaatverandering en tegen de greep van de multinationals aan een socialistisch alternatief. Het volstaat niet om aan te klagen wat fout loopt, er is nood aan een alternatief dat doorheen de acties gepopulariseerd wordt. Massaal verzet tegen dit systeem is noodzakelijk, een offensieve beweging kan verenigend werken.

ttip4

De grote opkomst bevestigt dat er een breed gedragen ongenoegen is. Spijtig genoeg wordt dit niet benut door de weinig offensieve vakbondsleiders die op het oorspronkelijk aangekondigde actieplan terugkomen. Terecht protest tegen maatregelen als TTIP en CETA kan niet in de plaats komen van verzet tegen het asociale beleid in eigen land. Laten we elke kans aangrijpen om zoveel mogelijk te mobiliseren en de druk op te voeren om tot een ernstig actieplan te komen tegen het rechtse beleid en dit op alle machtsniveaus.

Na deze betoging tegen TTIP organiseren de Actief Linkse Studenten in verschillende steden meetings over het verzet tegen de dictatuur van de multinationals. Neem hieraan deel en discussieer mee over een socialistisch alternatief op de ellende van het kapitalisme!

Foto’s vanop de betoging:

Stop TTIP // socialisme.be

Foto’s door Liesbeth:
Stop TTIP // Liesbeth