Enorme afkeer tegen Trump: acties in ons land

Vrijdagavond waren er in ons land verschillende acties tegen Trump en het rechtse beleid waar hij voor staat. Wij namen daar actief aan deel en organiseerden lokale protestacties tegen Trump, maar ook tegen het systeem. We namen deel aan ‘Lights for Rights’ in Brussel en hielden zelf acties in Leuven, Antwerpen, Gent, Bergen en Luik.

Antwerpen

Op de Groenplaatsverzamelden een 30-tal mensen om te protesteren tegen Trump en tegen rechtse populisten in het algemeen, ook die op het Schoon Verdiep (burgemeester De Wever).

Deze actie was voor ons ook belangrijk als aanzet van de campagne naar een Antwerpse betoging tegen besparingen, arrogant neoliberalisme en racistische haat op 16 maart. Op dat ogenblik is er ook een extreemrechtse haatmars in de stad en dit willen we niet zomaar laten passeren. Het rechtse bestuur en extreemrechts leggen de verantwoordelijkheid voor al wat fout loopt bij zondebokken: vluchtelingen, vakbondsmilitanten, Walen, socialisten, sociaal werkers, Berbers, … Wij brengen de zondebokken bijeen in een protest tegen de echte verantwoordelijken voor de crisis: de superrijken en hun politieke marionetten die hun macht consolideren met racisme, seksisme, …

We kregen op de Groenplaats heel veel steun van omstaanders. Scholieren passeerden om hun contactgegevens mee te geven om de betoging van 16 maart te ondersteunen. Bij het campagne voeren aan de scholen merkten we al dat er veel discussie is over hoe we kunnen ingaan tegen Trump en tegen racisme. Maar ook oudere voorbijgangers en migranten bleven staan om mee te discussiëren en slogans te roepen.

Enkele foto’s door Liesbeth:
Resist Trump in Antwerpen // Foto's door Liesbeth

Brussel

We namen deel aan de actie ‘Lights for Rights’ waarmee enkele honderden mensen op straat kwamen op het Muntplein. We hadden een stand en brachten materiaal van de Socialist Students en Socialist Alternative mee. Een reeks foto’s door PPICS.

Resist Trump à Bxl || Photos de PPICS

Gent

Jongeren hielden een korte betoging door de binnenstad om hun solidariteit met het Amerikaanse protest tegen Trump te tonen. Enkele foto’s door Jean-Marie.

Resist Trump in Gent || Foto's: Jean-Marie

Leuven

Aan het station van Leuven voerden we campagne tegen het rechtse beleid en tegen Trump. Heel wat jongeren waren erg geïnteresseerd in onze voorstellen en eisen. Velen gingen graag op de foto om hun mening duidelijk te maken.

Resist Trump in Leuven // Michael

Luik

In Luik hielden we een stand waarbij voorbijgangers werden aangesproken.

Bergen

We waren met een 20-tal jongeren die de koude trotseerden om onze solidariteit te betuigen met de studentenacties en de Million Women March in de VS. Ophélie van de Actief Linkse Scholieren sprak over het verzet tegen racisme, seksisme, homofobie en het klimaatscepticisme van Trump. Rechts populisme beperkt zich niet tot de VS, ook in Europa is dit aanwezig en kan het een opmars maken bij gebrek aan een voldoende sterk gedragen links alternatief. Jenio van de Actief Linkse Scholieren scandeerde vervolgens een reeks slogans zoals “À Washington et à New York, à Seattle et à Bruxelles, et à Mons: qui sème la misère récolte la colère” of nog: “Racist, sexist, anti-gay … Donald Trump cannot stay”.