Ook in Brussel protest tegen inreisverbod voor moslims en vluchtelingen in de VS

De Belgische regering reageerde voorzichtig afwijzend op het Amerikaanse inreisverbod voor vluchtelingen en moslims uit enkele geviseerde landen (waarvan het lijstje opmerkelijk veel gelijkenissen vertoont met dat van landen die de afgelopen maanden en jaren door onder meer het VS-imperialisme werden gebombardeerd of binnengevallen).

De Belgische regering was niet bepaald scherp omdat een aantal ministers wel sympathie hebben voor de opstelling van Trump. N-VA’ers verklaarden dat hier niet ‘hysterisch’ over gedaan moet worden. De hysterie was blijkbaar al opgebruikt met het luid klinkende protest tegen een als grap bedoeld intern krantje van personeel bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Dat krantje was volgens De Wever “wansmakelijk” wegens de herproductie van een foto van een N-VA-politica uit P-Magazine in een andere context. Het inreisverbod van Trump wordt niet als wansmakelijk bestempeld. In dit geval moeten we rekening houden met de context. Op zich wel gemakkelijk dat de N-VA ons zegt wanneer we wel en wanneer beter niet naar de context kijken.

Het bevestigt slechts op een verwrongen manier de gespleten tong van heel wat gevestigde politici. Een muur gebouwd door Trump vinden ze niet kunnen, de Middellandse Zee als massagraf voor asielzoekers daarentegen wel. En hoe lang is het geleden dat de grenzen in Europa afgesloten werden, met hier en daar letterlijk afsluitingen en hekkens? De gevestigde politici hier hebben net als Trump geen antwoord op de redenen waarom mensen vluchten of de oorzaken van de groeiende terreurdreiging en het toenemende geweld dat vooral in het Midden-Oosten en Noord-Afrika leidt tot duizenden slachtoffers. Zo werd vandaag nog bekend dat drone-aanvallen door Amerikaanse troepen slachtoffers maakten in Jemen, één van de landen van waaruit niemand de VS nog binnen mag als het van Trump afhangt. Trump bombardeert het land en bepaalt dat de bevolking verplicht ter plaatse moet blijven zodat de bommen effectiever zijn? Het imperialisme richt brandhaarden aan, maar schrikt als de gevolgen van die oncontroleerbare branden tot in de achtertuin merkbaar zijn en beperkt zich vervolgens tot al dan niet openlijk racisme.

Het beleid van Trump leidt tot massaal protest in de VS. Duizenden mensen kwamen meteen op straat. Het bevestigt het potentieel van het eerdere protest op het ogenblik van de eedaflegging. Nu zal het erop aankomen om structuur en timing in het verzet te steken. Socialist Alternative stelt voor om acties op te bouwen naar 1 mei, met onder meer grote acties op de internationale vrouwendag (8 maart). Stakingen zullen daarbij noodzakelijk zijn. Dat dit mogelijk is bewijst de korte staking van de taxichauffeurs in New York na de bekendmaking van het inreisverbod door Trump.

Het protest in de VS krijgt elders navolging. Deze middag kwamen enkele honderden mensen bijeen aan de Beurs in Brussel. Het ging om een inderhaast via facebook opgeroepen actie op een middag. Toch was er een goede opkomst met een overwicht van Nederlandstaligen en expats uit onder meer de VS. Wij plaatsten een stand en verdeelden materiaal dat goed ontvangen werd. Tegen de muur van haat en verdeeldheid, is er nood aan een muur van verzet. Internationale solidariteit is een essentieel onderdeel daarvan. Wij namen op het ogenblik van de eedaflegging van Trump reeds het initiatief voor lokale protestacties en zullen verder initiatieven nemen voor verzet tegen Trump en tegen het racisme, seksisme en asociaal beleid waar hij en zijn regering voor staan.