ROSA maakt van 8 maart een strijdbare internationale vrouwendag

Foto: Jean-Marie Versyp

8 maart wordt wereldwijd terug een dag van strijd voor vrouwenrechten. Opmerkelijk dit jaar waren de massale acties in Spanje die mee op gang getrokken werden met jongerenbetogingen. Daarover binnenkort meer op deze site. In ons land voerde de campagne ROSA een intensieve campagne om na de geslaagde Mars tegen Seksisme vorig jaar in Gent met 600 aanwezigen ook in andere steden gelijkaardige initiatieven te nemen. Het zorgde voor een forse toename van het aantal betogers: in Gent verdubbelde het aantal aanwezigen tot 1.200. Daarnaast waren er betogingen in Brussel met een 500-tal aanwezigen gevolgd door een actie van Wereldvrouwenmars met eveneens 500 aanwezigen, Antwerpen en Luik elk met een 200-tal betogers en we namen ook deel aan de mars in Leuven waar er een 100-tal mensen op straat kwamen.

Op 31 maart is er een nationale conferentie (zie het Facebook evenement). Neem hieraan deel, ga met ons in discussie en organiseer mee de strijd tegen seksisme en voor vrouwenrechten.

Hieronder enkele eerste korte reacties en foto’s. Heb je ook foto’s of reacties? Stuur ze ons door via redactie@socialisme.be.

GENT

Elise: “De mars tegen seksisme was een groot succes. Met 1200 mensen verdubbelden we de aanwezigheid van vorig jaar! Aan iedereen die mee op straat kwam voor vrouwenemancipatie: proficiat! Wil je de strijd tegen seksisme verder voeren? Contacteer Campagne Rosa en wordt lid!” Lees hier de aankondiging van de Gentse mars op dewereldmorgen.be.

Foto’s door Jean-Marie Versyp:
8 maart - Gent // Jean-Marie Versyp

Video:

[divider]
ANTWERPEN

Een 200-tal betogers trok in een eerste Antwerpse editie van de Mars tegen Seksisme op internationale vrouwendag door de stad. ROSA werd versterkt door onder meer een ruime delegatie van Koerdische activisten. De betoging eindigde op het Coninckplein met enkele toespraken. De betoging toonde een enorme energie. Dit is het begin van een beweging die internationaal aan het groeien is, met nu ook in Antwerpen een eerste aanzet. Wil je verder meewerken met ROSA in Antwerpen? Contacteer ons: volgende week donderdag komen we samen!

Foto’s door Liesbeth:
8 maart - Antwerpen // Liesbeth

Video door Aisha:

[divider]
BRUSSEL

Er trok een strijdbare betoging van de ULB naar het Centraal Station waar verschillende organisaties een actie hielden. Voor de betoging van aan de ULB was er ook nog een actie aan de Iraanse ambassade waar wij aan deelnamen. De jongeren van de ULB werden vervoegd door onder meer Koerdische en Iraanse activisten, maar ook door verschillende syndicalisten. De betoging bracht een 500-tal mensen op de been. Samen met de actie van de Wereldvrouwenmars aan het Centraal Station waren er een duizendtal mensen gemobiliseerd.

Interview met Anja Deschoemacker op de lokale televisie:

Droits des femmes : “La lutte contre le sexisme passe par la lutte contre la précarité”

Enkele foto’s en video’s door Mario:
8 mars - Bruxelles // Mario

Foto’s door Nicolas M:
8 mars - Bruxelles // Nicolas M

Foto’s van de actie aan de Iraanse ambassade door Mario:
8 maart - actie aan Iraanse ambassade in Brussel // Mario

Korte toespraak door Eric Byl van LSP op de actie aan de Iraanse ambassade:

Via deze link kan je een reeks mooie professionele foto’s bekijken.

[divider]
LUIK

In Luik waren er een 200-tal aanwezigen op de Mars tegen seksisme.

Enkele foto’s door Mathilde:
8 mars - Liège