Jongerenrevolte voor klimaat

Donderdag 24 januari vond de tot nu toe grootste klimaatbetoging plaats sinds de oproep van scholier Anuna De Wever om elke donderdag een klimaatstaking te houden en naar Brussel te gaan. De eerste donderdag waren er 3000 scholieren aanwezig, de week erna 14.000 scholieren om vervolgens een week later met 35.000 in Brussel te staan tegen de asociale regering.

Verslag van de betoging door Kenzo (Gent)

De regering weigerde na de historische klimaatbetoging op 2 december, waar 100.000 mensen aanwezig waren (de grootste klimaatbetoging in de Belgische geschiedenis en de grootste niet syndicale betoging sinds de anti oorlogsbeweging in 2003), extra emissiemaatregelen te nemen op de klimaattop in Katowice.

De strijdbaarheid van de scholieren is enorm. Dat wordt bewezen door het feit dat de scholieren ondanks dreigingen van sancties, en in sommige gevallen zelfs doorgevoerde sancties door de directies, bereid zijn om in grote getallen de strijd te voeren tegen de klimaatverandering en de hypocrisie van regering en multinationals.

Slogans zoals “Verzet, Verzet, Internationaal tegen de vervuiling van het kapitaal!” of “What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now!” en “On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat” domineren de betoging. De scholieren zijn zich er goed van bewust dat de regering niet aan hun zijde staat. Ze verwijzen zelf vaak naar de aankoop van gevechtsvliegtuigen die 15 miljard euro kosten. Het voorstel van Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd als Vlaams minister voor omgeving, natuur en landbouw, voor ‘klimaatcoaches’ is geen oplossing, maar zelfs deel van het probleem. De klimaatcoaches komen namelijk van de vzw “GoodPlanet Belgium”, een vzw gesteund door Ikea (dat een grote verantwoordelijkheid heeft in ontbossing), Luminus (een private energieleverancier), Axa Bank (dat aandelen heeft in en dus gigantische bonussen krijgt van de petrochemie), Umicore (een metaal- en mijnbedrijf dat een enorme verantwoordelijkheid heeft in het leegplunderen van grondstoffen in onder andere Congo) en andere multinationals. Het betuttelende karakter van de politici en hun pogingen om de beweging te recupereren in het voordeel van het grootkapitaal laat de strijdbaarheid enkel toenemen.

Het zal belangrijk worden deze beweging ernstig uit te bouwen, bewapend met een krachtig programma dat scholieren, studenten en werkende samenbrengt in één strijd. Vertrouwen op de politici dat ze ooit een bindende klimaatwet zullen invoeren, zal ons niet tot overwinningen brengen. Politici zijn zeer goed in het creëren van achterpoorten voor de multinationals. Wij roepen op om zich te organiseren in actiecomités op scholen, universiteiten en werkplaatsen om de discussie te voeren wat de volgende stappen moeten zijn van de beweging en welke eisen er naar voren geschoven moeten worden. Wij denken dat er massaal moet opgebouwd worden naar de internationale klimaatstaking op 15 maart via lokale en nationale acties en een succesvolle nationale klimaatbetoging op zondag 27 januari. Wij stellen voor dat de eis “beter en gratis openbaar vervoer” wordt opgenomen om een reëel alternatief te hebben op de auto. Maar ook “het brengen van de energiesector onder democratische en publieke controle” welke noodzakelijk zal zijn om een ecologische transitie te kunnen maken maar zal tegelijkertijd ook de kostprijs van energie voor de consument verlagen. ENGIE houdt al jaren de prijzen artificieel hoog vanwege haar monopolie op de energiemarkt, laat de kerncentrales afbrokkelen wat potentieel enorm gevaarlijk is en weigert de minste investeringen te doen zolang het niet tot een kortetermijn winstverhoging bijdraagt.

Om deze eisen te realiseren, zal solidariteit met de werkende klasse noodzakelijk zijn. Het zijn de werkenden die door hun maatschappelijke positie in het productieproces het krachtigste wapen bezitten tegenover de multinationals en de regering: de algemene staking. Met de Actief Linkse Studenten en Scholieren zullen we actief meebouwen aan een sterke politieke klimaatbeweging om een sociaal en ecologisch alternatief op te bouwen op het asociale en vervuilende systeem waar we vandaag in leven.

Foto’s van de betoging