15 maart was een mooi succes in Brugge

Na de betoging in Brugge trokken enkele jongeren nog naar de betoging in Brussel.

Op vrijdag 15 maart 2019 was er een internationale klimaatstaking met acties in meer dan 100 landen. In België waren er heel wat betogingen met een succesvol aantal van 35.000 mensen in Brussel en 30.000 op lokale betogingen. Er waren stakingsaanzeggingen van verschillende centrales van het ABVV, wat maakt dat er ook werkenden aanwezig waren op de betogingen.

door Anna (Gent)

Deze solidariteit tussen jongeren en werkenden is cruciaal om verandering te bekomen. Het zijn de werkenden die door hun maatschappelijke positie een economische druk kunnen uitoefenen en de strijd verder kunnen trekken dan jongeren alleen. Dankzij de lokale betogingen konden meer scholieren staken voor wie de drempel anders te hoog is om naar Brussel te trekken.

In Brugge werd voor de tweede keer een klimaatbetoging georganiseerd. De eerste vond plaats op woensdag 20 februari met 1600 aanwezigen. Ondanks de 100 dagen die in Brugge op 15 maart werden gevierd, waren er 500 betogers onder wie heel wat scholieren. Dit toont aan dat er op lokaal niveau in Brugge een potentieel is om de klimaatbeweging verder te organiseren.

Tijdens de betoging riepen we de scholieren op om deel te nemen aan het comité dat plaatsvinden op woensdag 27 maart. Het is van cruciaal belang om de beweging lokaal verder uit te bouwen vermits er een nieuwe internationale klimaatstaking aangekondigd is op 24 mei. Om deze zo succesvol mogelijk te maken dient de beweging zich lokaal te verankeren en zich uit te bouwen om een nieuw hoogtepunt te bereiken op 24 mei, ook in Brugge.