Scholierencomité Voskenslaan houdt succesvolle actie voor gratis openbaar vervoer

Donderdagmiddag verzamelden meer dan 150 scholieren van KA Voskenslaan (Gent) aan de ingang van hun school. Het klimaatcomité van de school ‘Vosjes voor de bosjes’ hield een actie rond de eis ‘meer, beter en gratis openbaar vervoer’.

verslag door Smilla (Gent)

De scholieren waren gewapend met een spandoek voor investeringen in openbaar vervoer. Er werden flyers uitgedeeld waarin opgeroepen werd om mee te doen met het comité, en waarin de problematiek van de grote vervuilers ook hard naar voren kwam en verduidelijkt werd.

De scholieren hebben de straat bezet en het verkeer tegengehouden tot ze naar de les moesten. Enthousiast riepen ze de slogan ‘verzet verzet internationaal tegen de vervuiling van het kapitaal!’ door de megafoon. Er was een reporter van AVS aanwezig. We legden de noodzaak uit om de klimaatbeweging te bewapenen met concrete eisen.

Het comité had besloten de actie heel expliciet rond een politieke eis te laten draaien omdat ze van mening zijn dat het klimaatdebat niet langer kan draaien rond individuele levensstijlen. Het wordt dringend tijd dat we duidelijk maken waar alle vervuiling nu echt vandaan komt, waar het echt fout loopt.  Dat zijn niet wij, maar grote winstgevende bedrijven. Zo zijn de 100 meest vervuilende bedrijven verantwoordelijk voor 70% van de uitstoot! We moeten ons verzetten tegen politici die zeggen dat er geen geld is voor groene investeringen door te beargumenteren  dat de 8 rijkste mensen vandaag evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking: er is genoeg geld maar het zit bij een kleine rijke elite!

Het is duidelijk dat de klimaatstrijd nog niet over is en mensen nog veel moed en energie hebben! Daarom is het belangrijk dat we onze krachten organiseren om ze verder uit te bouwen. Het eerste doel van het comité is nu om opnieuw samen te komen met nieuwe scholieren, en te kijken wat de volgende stap is na een eerste geslaagde actie, op hun school maar ook op Gents niveau. Het comité zou ook een vergadering willen organiseren met comités van andere scholen, zodat de krachten gebundeld kunnen worden. Met een sociale eis als gratis openbaar vervoer probeert het comité ook werkenden te bereiken, om te tonen dat de klimaatstrijd in iedereen zijn belang is. We denken dan ook dat het fundamenteel is dat werkenden en jongeren zich samen organiseren. Jongeren kunnen door te staken in de media komen, maar het is pas als werkenden in actie komen dat we de druk kunnen opdrijven. Als zij staken, raken ze de bedrijven namelijk waar het hun het meeste pijn doet: in hun portemonnee.

Deze actie is een heel duidelijk voorbeeld van wat comités op scholen kunnen bereiken als jongeren zich van onderuit goed organiseren. Het is heel belangrijk dat als we overwinningen willen boeken binnen de klimaatstrijd dat we ons organiseren in comités, waarin we discussiëren over eisen en hoe we deze het best naar buiten kunnen dragen tijdens de klimaatacties. Om ze zo te kunnen afdwingen en echt tot overwinningen te komen.

Dus twijfel niet, start een comité op je school en bouw zo de strijd mee verder uit !!

Als je hierbij hulp wilt kan je ons altijd een berichtje sturen !!