WOW! Enkele dagen later is het nog steeds moeilijk om te bekomen… En het zal helemaal niet gemakkelijk zijn om in een klein verslag deze intense week met 180 deelnemers samen te vatten. Een team van ongeveer 30 personen is zelfs in totaal 9 dagen gebleven om deel te nemen aan het ‘pré-kamp’ dat tot doel had de laatste praktische zaken af te ronden en dat ook overweldigend was. Nooit eerder waren we zo talrijk aanwezig op een zomerkamp van LSP/PSL, de Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA, dit jaar onder de noemer “Zomerkamp tegen onderdrukking en kapitalisme.”

Dit gezegd zijnde, was deelname niet het enige opmerkelijke element van het evenement. De buitengewone dynamiek en vastberadenheid die het geheel bezielde, werd krachtig gevoed door de ‘Pride is a protest’-acties van de zondag ervoor tegen LGBTQI+fobie, die 600 mensen bijeenbrachten in Gent, 150 in Brugge en 35 in Antwerpen, waaronder delegaties van onze kameraden in Leuven, Brussel en Luik. Noch de regen, noch de storm weerhield de kleine menigte ervan te demonstreren en te roepen: ‘Stonewall was a riot, we will not be quiet’ (een verwijzing naar het massaprotest in Stonewall in 1969 dat aan de basis lag van de Pride). Het succes van de organisatie van deze acties en van het kamp in zo’n kort tijdsbestek is in ieder geval een prachtig bewijs van vitaliteit.

De strijd tegen seksisme, racisme en LGBTQI-fobie was natuurlijk de hele week aanwezig, via verschillende thematische workshops of tijdens de centrale bijeenkomsten, met name die met de titel ‘Socialistisch feminisme in woord en daad’, die werd voorafgegaan door een toespraak van een vertegenwoordiger van het ABVV-Limburg (de provincie waar het kamp plaatsvond) om de deelnemers uit te nodigen lid te worden van een vakbond. De rol van de arbeidersklasse als drijvende kracht en voornaamste middel tot verandering was een andere rode draad door de week.

Het scala aan onderwerpen dat tijdens de week werd besproken, was indrukwekkend en het was soms frustrerend om een keuze te moeten maken en daardoor de andere workshops te missen die op hetzelfde tijdstip plaatsvonden. De actualiteit werd vermengd met een analyse van historische gebeurtenissen, telkens met een duidelijk doel: hoe deze discussies ons vandaag kunnen dienen om de antikapitalistische strijd en de opbouw van een democratisch socialistisch alternatief te versterken. Aangezien het kapitalisme een internationaal systeem is, is het natuurlijk vanzelfsprekend dat deze strijd op internationaal niveau wordt georganiseerd. We waren erg blij dat we konden rekenen op de aanwezigheid van verschillende organisatoren van International Socialist Alternative (ISA, waarvan LSP/PSL de Belgische afdeling is), maar ook van Sarah uit Oostenrijk, naast kameraden uit Nederland, Duitsland en Baskenland. Een bijzonder opmerkelijke gast was Khaing Zar, een vakbondsleidster uit Myanmar, die sprak over het verzet van de werkende klasse tegen de coup in haar land.

Solidariteit met het massaprotest in Myanmar

Naast deze vele formele momenten van discussie waren er vele momenten van informele discussie en ontmoetingen tussen activisten en toekomstige activisten van de LSP, ALS of Campagne ROSA. Er was een aangrijpend eerbetoon aan onze kameraad Jan van Emous, die dit jaar is overleden en vele jaren één van de steunpilaren was van de praktische organisatie van het kamp.

Dit kamp was zowel een afsluiting van het voorbije academiejaar als een voorbereiding op het komende, waarin we er alles aan zullen doen om de strijd van werkenden te versterken en een rol te spelen in bewegingen tegen klimaatverandering, seksisme en racisme. We zullen de bestaande dynamiek versterken of eigen initiatieven lanceren. Het kamp was overigens ook gericht op enkele concrete mobilisaties, zoals die rond de COP26 in november of de internationale dag tegen geweld op vrouwen, eveneens in november. We beginnen nu al met de mobilisatie tijdens onze zomercampagne waarmee we naar parken en festivals trekken om te spreken over de strijd tegen verkrachtingscultuur en over een socialistisch alternatief op het kapitalisme.

Fotoreportage door James Morrison-Knight: