ALS-Leuven in actie tegen seksisme

In de aanloop naar de internationale vrouwendag op 8 maart, protesteren de Actief Linkse Studenten in Leuven tegen seksistische affiches. Steeds meer worden vrouwen op affiches louter voorgesteld als lustobjecten. Tegelijk zien we echter dat steeds meer studenten het moeilijk hebben om de studies te betalen, waardoor een aantal studenten zichzelf zelfs moet prostitueren om te kunnen studeren.

 

De aanhoudende financiële druk op studenten wordt er niet minder op door de plannen van Vandenbroucke om het hoger onderwijs te hervormen. Het aanpakken van de inschrijvingsgelden van bepaalde opleidingen zal daarbij de deur openzetten voor een veralgemeende verhoging van de inschrijvingsgelden. Terwijl 15% van de bevolking officieel in armoede leeft, zal dit leiden tot een verdere elitevorming en beperking van de toegang tot hoger onderwijs.

Dat drijft heel wat mensen tot wanhopige situaties. Het zorgt ervoor dat studenten soms geen andere uitweg zien dan hun studies te financieren door zichzelf te prostitueren via allerhande escortebureau’s. Dat gebeurt tegenwoordig ook in België steeds meer. In plaats van dat in vraag te stellen, zien we dat heel wat studentenclubs er net op inspelen door affiches voor fuiven steeds meer te voorzien van naakte of halfnaakte vrouwen.

De Actief Linkse Studenten vinden dat ongepast. Niet vanuit een preuts standpunt, maar vanuit een begrip waarom er een toename van dit soort affiches is. Wij vinden het schokkend dat vrouwen louter als lustobject worden afgebeeld. In Leuven zullen de Actief Linkse Studenten in de aanloop naar internationale vrouwendag dergelijke affiches overplakken met een banner waarop staat “Dit is niet mijn hobby, zo betaal ik mijn studies”. Met die schokkende boodschap willen we een debat over seksisme op gang trekken naar aanleiding van internationale vrouwendag.

Hieronder vind je alvast een artikel uit Het Laatste Nieuws van dinsdag.