Leuven solidair: Stop de commercialisering van het hoger onderwijs!

Woensdag 25 oktober kwamen we met zo’n 20 à 30 studenten en syndicalisten van KUL, UA, VUB, ULB en UCL samen op de Grote Markt te Leuven. We deelden pamfletten uit en spraken met voorbijgangers over de noodzaak aan protest tegen het herfinancieringsdecreet van Vandenbroucke.

De protestactie was georganiseerd door Actief Linkse Studenten met de steun van Lode Van Outrive, die vroeger les gaf aan de KULeuven. Met de omvang van de mobilisaties te Brussel, Antwerpen en Gent in het achterhoofd zou het een verbloeming zijn om de opkomst in Leuven mager te noemen. Toch was de actie op zich van groot belang omwille van de symbolische waarde. Vandenbroucke beoogt met zijn hervormingen een elitarisering van het hoger onderwijs waarbij de KULeuven, qua financiering, relatief bevoordeeld wordt ten overstaande van andere instellingen in Vlaanderen. Met ALS trachtten we aan te tonen dat we ons als studenten en personeel van een relatief bevoordeelde instelling niet mogen laten misbruiken als breekijzer op de beweging.

Na de actie op de Grote Markt, volgde een meeting in lokalen van de KULeuven. Sprekers waren Jo Coulier, ACOD-VUB-hoofddelegee, Lode Van Outrive, 1 van de oprichters van Comité voor Een Andere Politiek en G.L. van ALS Leuven. Er werd gediscussieerd over de strijdbeweging in het hoger onderwijs van het afgelopen jaar en er werd ook vooruit gekeken naar wat minister Simonet aan Waalse zijde tracht door te voeren. Coulie, rector van de UCL, zei in zijn speech bij het begin van het academiejaar dat het taboe op het plafond voor inschrijvingsgelden doorbroken zou moeten worden.

Studenten van de ULB getuigden over de privatisering van diensten aan hun universiteit en de verhoging van het inschrijvingsgeld die er werd doorgevoerd. De ervaringen die de Vlaamse studenten het laatste jaar opdeden, bespraken ze met de Waalse studenten en de lessen die we uit de strijd van het afgelopen jaar kunnen trekken zullen zowel voor Vlaamse als Waalse studenten naar de toekomst toe hun nut bewijzen.

Met ALS ondersteunen we in dit protest de eis voor het optrekken van de middelen voor onderwijs tot 7% van het BBP. Als we de toegankelijkheid van het hoger onderwijs willen verdedigen en democratisch onderwijs willen veilig stellen als een dienst aan de bevolking, dan zal er verzet nodig zijn. Het herfinancieringsdecreet is goedgekeurd, maar de strijdbijl is niet begraven. We roepen scholieren, studenten en personeel van de onderwijsinstellingen in zowel Vlaanderen als Wallonië dan ook op om samen met ons klaar te staan wanneer er nieuwe aanvallen komen en deze op gepaste wijze te beantwoorden. Sluit aan bij ALS/EGA en LSP/MAS en help ons mee de strijdbewegingen in de toekomst vorm te geven en te ondersteunen!