Kinesitherapeuten protesteren tegen plan Demotte

Minister van volksgezondheid Demotte voerde een “uitgangsexamen” voor kinesitherapeuten in. Dit betekent dat afgestudeerde kiné’s een theoretisch examen moeten afleggen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Slechts de 270 beste Vlaamse kiné’s krijgen een RIZIV nummer waardoor ze zorgverstrekkingen mogen uitvoeren tegen terugbetalingstarief. Voor de Waalse kiné’s zijn dit er 180. Andere afgestudeerden kunnen hun job niet uitoefenen…

Deze maatregel zorgde voor protest. Vorig jaar is er reeds een actie geweest aan het gebouw waar het examen doorging. Vorige vrijdag was er een betoging in Leuven. We spraken zowel met de verantwoordelijke voor de actie van Leuven als met de delegatie van de VUB.

De verantwoordelijke van Leuven, Ken, legde ons de actie uit: “De bedoeling van de actie is het intrekken van het uitgangsexamen, zeker omdat het cijfer waarop de minister zijn plan op baseerde fout is, hij houdt onder andere geen rekening met de kiné’s die in het buitenland actief zijn. “

Hoe hebben jullie gemobiliseerd?

“We hebben pas 10 dagen geleden beslist om een betoging te organiseren en daarom was het moeilijk om enorm veel volk bij elkaar te krijgen. We hebben de andere instellingen ook gecontacteerd en vandaar dat er ook een delegatie van de VUB aanwezig is.

“Ook hebben we getracht de andere studentenkringen mee te krijgen, de meeste grote kringen zijn daarom nu ook aanwezig , zoals psychologie,de burgerlijk ingenieurs, pedagogie,… We hebben een presentatie op de LOKO vergadering gegeven en LOKO staat officieel achter de actie.”

Hoe zien jullie het verder evolueren, wat zijn de perspectieven?

“We moeten zien dat de beweging hier niet eindigt, na de actie van vorig jaar is dat wel gebeurt en we moeten dit vermijden .We zijn van plan om ieder jaar een actie te organiseren. Nu we proberen ook langs diplomatieke weg iets te bereiken. Via de decaan die gaat praten met de minister proberen we het examen afgeschaft te krijgen.

De reactie van de VUB delegatie:

“We hebben ongeveer een 100 tal mensen mee gekregen naar de betoging hier. Het uitgangsexamen moet worden afgeschaft. Ook zijn er nog een aantal argumenten waarom we tegen het examen zijn: we zitten met de vergrijzing van de bevolking wat maakt dat steeds meer mensen kiné nodig hebben plus er zijn nog altijd vacatures open voor kinesitherapeuten dus zeggen dat er teveel zijn, is absurd.”

De Leuvense afdeling van de Actief Linkse Studenten is de betoging gaan ondersteunen. Een uitgangsexamen is allereerst gewoonweg grof: je studeert eerst een paar jaar en als je dan niet tot de beste studenten behoort, krijg je geen toestemming om te gaan werken. Het aantal open vacatures toont duidelijk aan dat er een tekort is aan kinesitherapeuten, geen overschot.

Het is een goede stap om te proberen andere studenten mee te krijgen, want alleen door solidariteit onder de studenten en personeel kan er iets bereikt worden. Het politieke bewustzijn op de betoging lag vrij laag en vele studenten zien hun strijd als iets losstaand van de rest van het onderwijs. Dit moet doorbroken worden, want we zien een veralgemeende aanval op het hoger onderwijs met het plan Vandenbroucke.

Vandenbroucke wil het hoger onderwijs “rationaliseren”, met andere woorden afslanken. Per richting zou er maar één instelling zijn die de richting inricht, wat voor personeel én studenten nefast zal zijn. Er zal minder personeel nodig zijn om de richtingen te voorzien en studenten zullen in nog grotere groepen onderwijs moeten volgen. Pedagogisch is dit niet verantwoord aangezien het bewezen is dat lesgeven in kleinere groepen beter is voor de studenten. Ook zullen richtingen die niet direct marktgericht zijn, zoals vele humane wetenschappen, hun subsidiëring zien verminderen. Hierdoor zullen maatschappelijk noodzakelijke functies, zoals die van kinesitherapeuten, niet langer in voldoende mate vervuld worden.

De vraag is hoe we de strijd zullen winnen. We moeten ons geen illusies maken in de top van de universiteit, die stond achter het plan Vandenbroucke en gaat hier dus zeker niet tegenin. Er is nood aan een uitbreiding naar alle studenten en ook naar de werkenden. Want alleen een combinatie van die twee groepen kan iets fundamenteel veranderen.

We moeten blijven vechten tegen het plan Vandenbroucke en voor democratisch en kwalitatief onderwijs op alle niveaus, om zo aan de noden en behoeften van de bevolking tegemoet te komen!