Onderwijsbetoging in Brussel. Vandenbroucke wil van geen wijken weten

Gisteren trokken naar schatting 1.500 studenten en personeelsleden de straat op in Brussel. De betogers trotseerden de gietende regen om hun protest tegen de financieringsplannen van Vandenbroucke in het hoger onderwijs te uiten. De betoging werd georganiseerd door VVS en de christelijke en liberale vakbonden. ACOD-onderwijs deed officieel niet mee, maar onder impuls van ACOD-VUB was er toch een sterke rode aanwezigheid.

 

In de aanloop naar de betoging werd het reeds duidelijk dat onderwijsminister Vandenbroucke verveeld zat met deze actie. Zo beloofde hij 7 miljoen euro extra aan de hogescholen, maar hij koppelde dat wel aan de voorwaarde om niet te mobiliseren naar de betoging van 6 december. Dat had ongetwijfeld een impact op de opkomst aangezien een aantal directies de mobilisatie hadden stopgezet.

Maar ook op de dag van de betoging beet de onderwijsminister van zich af. Zowel in publieke debatten (onder meer op de radio) als in een gesprek met vertegenwoordigers van de betoging, verweet hij de actievoerders dat ze er “niets van snappen”. De arrogante professor Vandenbroucke zou het wel eens uitleggen waarom de hogere inschrijvingsgelden voor master-na-master en bachelor-na-bachelor voor meer kwaliteit zouden zorgen. Of waarom de besparingen in economisch “niet-rendabele” richtingen (zoals humane wetenschappen) net sociaal zouden zijn. Uiteraard weten we intussen dat Frank Vandenbroucke geen “socialist” is, maar een blauwe neoliberaal. Zijn plannen in het hoger onderwijs zullen de polarisatie versterken tussen toprichtingen met veel middelen en afvalonderwijs voor de meerderheid van de bevolking.

De hervormingen in het hoger onderwijs kaderen in een meer algemene ‘vermarkting’ van het onderwijs: het onderwijs wordt volledig afgestemd op de vragen en verwachtingen vanuit de bedrijfswereld. Dat gaat samen met aanvallen op het democratisch karakter van het onderwijs door de toegang te beperken (onder meer via hogere inschrijvingsgelden, maar even goed door de totale ontmanteling van sociale diensten).

De betoging van gisteren was kleiner dan wat aanvankelijk werd verwacht. Dat kwam deels door het slechte weer, maar ook omdat de mobilisatie in Brussel zelf niet overal even sterk op gang was gekomen. De betoging werd gesteund door de christelijke en liberale vakbonden. ACOD-onderwijs steunt het financieringsplan van VDB (ondanks eerder protest). Maar delegaties van ACOD-onderwijs stond het vrij om al dan niet deel te nemen aan de betoging. Vanuit de VUB werd bijvoorbeeld goed gemobiliseerd door het ABVV. Maar ook bijvoorbeeld de ABVV-Jongeren waren present. Hierdoor was er heel wat rood in de betoging.

Met de Actief Linkse Studenten hadden we eveneens opgeroepen om deel te nemen aan de betoging. We vormden op de betoging een eigen delegatie met studenten uit heel het land, ook enkele Franstalige studenten van de ULB vervoegden onze delegatie. Deze levendige delegatie riep slogans tegen de commercialisering van het onderwijs en verdedigde de eis van meer publieke middelen voor het onderwijs. Terwijl Vandenbroucke een verdeel-en-heers spelletje wil spelen door de tekorten te verdelen, is er nood aan meer middelen voor alle sectoren van het onderwijs. Daartoe moet het budget voor onderwijs worden opgetrokken tot 7% van het bbp.