Dewinter en co geblokkeerd in Gent: het echte relaas van wat er gebeurde aan de Blandijnberg

Gisteren werd aan de Gentse universiteit een meeting van de studenten van het Vlaams Belang, NSV (Nationalistische Studentenvereniging), verhinderd door een grote groep studenten die hun universiteit blokkeerden waardoor extreem-rechts, dat van buitenaf werd gemobiliseerd, niet binnen raakte. Onder leiding van Dewinter moest het VB afdruipen… Na de sensatieverhalen in de media brengen wij het echte relaas van wat er is gebeurd aan de Blandijnberg.

 

Voor de eerste keer sinds 15 jaar zou de NSV een activiteit organiseren aan de Ugent, terwijl ze aan deze universiteit niet erkend zijn. De 32-jarige geschiedenis van de organisatie spreekt sowieso al voor zich, maar het ging vandaag vooral om een potentieel gevaarlijk precedent. Immers, indien de rector, zoals hij zelf stelt, telkens zou moeten toegeven aan juridisch getouwtrek, dan kan elke vereniging de universiteit als ‘openbare instelling’ gebruiken om een activiteit te organiseren. Dit waren dan ook de voornaamste argumenten van de verschillende verenigingen die deelnamen aan de succesvolle blokkade tegen NSV en consoorten.

Noch NSV, noch een andere fascistische vereniging moet volgens ons een forum krijgen aan de universiteit. Studenten, personeelsleden, professoren, etc. zijn immers de mensen die de universiteit vorm geven, en het is dan ook aan hen om te beslissen aan wie een forum wordt gegeven. In het verleden waren er nog blokkades, een tactiek die enkel haalbaar is indien er een voldoende ruime mobilisatie is. Dat maakt het mogelijk om op een vreedzame wijze een blokkade te houden.

De NSV (Nationalistische Studentenvereniging) had met goedkeuring van de rector een zaal gehuurd om een debat te houden over ‘Groot Nederland’ met onder andere Filip Dewinter. Het ging niet om een erkende vereniging, en bovendien had de universiteit tot nogtoe een politiek om geen auditoria of zalen te verhuren aan derden die problematisch waren of zeer politiek getint waren. Blijkbaar gebeurde dit nu wel. ALS ging samenzitten met verschillende linkse en progressieve (al dan niet politieke) verenigingen om een actie te organiseren. Wij pleiten daarbij steevast voor een grote mobilisatie waardoor de NSV kan worden gestopt, dat is exact wat gisteravond gebeurde. Onder meer na de bijzonder succesvolle anti-NSV betoging van maart 2008 in Gent, is het idee van massaal protest om extreem-rechts te stoppen breder verspreid geraakt.

Reeds in de late namiddag kwamen mensen van verschillende verenigingen en ALS samen in de Blandijn om de vreedzame actie voor te bereiden. Rond 17u braken een 30-tal fascisten echter door de security van de universiteit en sloegen zich een weg door de (beperktere groep) antifascisten die toen reeds aanwezig waren. Nog voor de actie goed en wel begon, stond er echter 100 man aan de Blandijn, waardoor de fascisten werden doorverwezen naar een auditorium nabij de zij-ingang van de faculteit. Meteen werden ze daar ingesloten door een blokkade, waarop zij reageerden met vandalisme in het desbetreffende auditorium. Tafeltjes, stoelen en ander materieel werd letterlijk vernield door de gefrustreerde fascisten.

Rond 19u konden we al spreken van minstens 250 mensen die gemobiliseerd waren in de Blandijn zélf. Even later werden de trappen aan de inkom ingenomen door ALS en andere studenten. De timing was perfect, want toen kwam Filip Dewinter met zijn knokploeg. Voorpost en andere NSV’ers chargeerden, met deelname van Dewinter, op de vreedzame blokkade. Zo’n negen ALS’ers kregen toen klappen (wij stonden helemaal vooraan op dat moment), maar toch kwamen de fascisten er niet door en werd er geen meter toegegeven. Er werden strijdbare slogans gescandeerd onder studenten, wat aantoont dat er een basis bestaat voor dergelijke actie. Uiteindelijk moest de politie zelfs met het waterkanon ingrijpen om Dewinter, Voorpost en andere marginalen te laten – letterlijk én figuurlijk – afdruipen, uiteraard onder euforie van de honderden protesterende studenten in de Blandijn.

Na onderhandelingen met de politie en rekening houdend met het feit dat honderden studenten mee hielpen blokkeren, konden we bekomen dat de fascisten die nog vastzaten in een auditorium, één voor één geëscorteerd werden naar buiten. Na een tijdje was de veiligheid rond de Blandijn gegarandeerd en werd de mobilisatie vreedzaam ontbonden aan de Zuid.

ALS heeft een belangrijke rol gespeeld in zowel de mobilisatie als de organisatie van deze vreedzame blokkade. De samenwerking met verschillende verenigingen uit het progressieve spectrum heeft daarnaast ook aangetoond dat er niet alleen een brede politieke basis is om de NSV te bestrijden, maar vooral de mobilisatie van 300 mensen illustreerde hoe er over NSV gedacht wordt aan de UGent. Hun erkenningsaanvraag zal alvast geen draagkracht meer hebben na het vandalisme en geweld die ze vertoonden.

Met een delegatie van een 35-tal mensen was ALS alleszins goed aanwezig en konden we een basis leggen voor verdere antifascistische strijd. Onze visie over de antifascistische strijd werd duidelijk gemaakt via ons pamflet, waarin gewezen wordt op de voedingsbodem voor organisaties als NSV en Vlaams Belang. In periode van economische crisis zal daar rekening mee gehouden moeten worden en zijn dergelijke acties des te belangrijker. Het feit dat ze niet in de universiteit geraakt zijn en dat de fascisten zichzelf gediscrediteerd hebben, bezorgt ons alvast een tijdelijke overwinning. Het houdt hier echter niet bij op; de strijd tegen fascisme en de voedingsbodem ervan is ook een strijd tegen het neoliberale beleid!