Milieufestival. Opkomen voor een leefbare wereld, strijden tegen het kapitalisme

Wekenlang voerden we in het Antwerpse campagne voor het anti-kapitalistisch milieufestival van Internationaal Verzet op 25 oktober. Daarbij kwamen er heel wat positieve reacties die erop wijzen dat het milieuthema hard leeft onder jongeren en dat de zoektocht naar een alternatief op het kapitalisme in crisis groot is.

 

Tijdens het milieufestival waren er vier werkgroepen rond energie, voedselcrisis, overbevolking en klimaatveranderingen. Aan deze werkgroepen namen in totaal een 60-tal mensen deel. Op de avondmeeting waren er 80 aanwezigen die luisterden naar de sprekers van de VZW Ademloos (die opkomt tegen de Lange Wapper brug en de Oosterweelverbinding), Internationaal Verzet en LSP. Afsluitend waren er optredens met een honderdtal feestvierders die genoten van drie groepjes die kwamen optreden.

Terwijl de Antwerpse regio werd geconfronteerd met een golf van ontslagen, blijft het stadsbestuur – tegen de meerderheid van de bevolking in – vasthouden aan haar prestigeproject van de Oosterweelverbinding, een megaproject dat tot 2 miljard euro zou kosten en bovendien een gevaar inhoudt voor de gezondheid en de verkeersveiligheid. Wij steunen het verzet tegen deze brug en plaatsen daartegenover de nood om meer middelen te investeren in openbare dienstverlening ten dienste van de meerderheid van de bevolking. Waarom bijvoorbeeld met die 2 miljard euro geen gratis en degelijk openbaar vervoer organiseren of investeren in alternatieven voor containertransport zodat dit niet meer over de wegen dient te gebeuren?

Een rode draad doorheen de discussies was ongetwijfeld de impact van de economische crisis op het bewustzijn inzake milieu en ecologie. Naarmate de crisis van dit systeem duidelijker en scherper wordt, worden de arbeids- en leefomstandigheden van bredere lagen ondermijnd. De ontslagen, herstructureringen, dalende koopkracht,… zorgen ervoor dat moraliserende argumenten minder impact hebben. In de strijd voor degelijke werk- en leefomstandigheden is de strijd voor een leefbaar milieu voor ons een essentieel onderdeel. Met een kapitalisme in crisis zal de burgerij overgaan tot hardere aanvallen op deze werk- en leefomstandigheden.

De verantwoordelijkheid voor de ecologische catastrofe waar we op afstevenen, is geen individueel gegeven en bijgevolg volstaan individuele “oplossingen” niet. Het “consuminderen” door de collectieve verarming van de arbeiders en hun gezinnen die hun koopkracht zien dalen, leidt vandaag niet tot een verbetering van de ecologische situatie. In de strijd voor een leefbaar milieu richten wij ons niet tegen de slachtoffers van het kapitalisme, maar tegen het systeem zelf. In het kapitalisme staan enkel de winsten centraal, zelfs indien dit ten koste gaat van de werkenden en hun milieu. Wij willen verandering en komen op voor een socialistisch systeem waarin de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan.

Op de anti-kapitalistische milieudag van Internationaal Verzet was er een groot enthousiasme en bereidheid tot discussie over een socialistisch alternatief op het kapitalisme. Bovendien hebben we met deze dag onze werking in Antwerpen stevig op de kaart gezet en zijn we in contact gekomen met tal van jongeren waarvan een aantal reeds lid zijn geworden van LSP. Aarzel zelf ook niet om deze stap te zetten en samen met ons op te komen voor een betere toekomst: een leefbare en dus socialistische wereld!

 


 

Enkele reacties van aanwezigen

Drie mensen kwamen van over de Nederlandse grens naar Antwerpen afgezakt. Eén van hen was Bas (Nederland): “Het meest interessante vond ik de werkgroep over een socialistische visie op energie. Met name de spreker kon mijn aandacht trekken. De discussie was soms was technisch, maar op een heldere manier gesteld. De discussie over fijnstof bij de Oosterweelverbinding bestaat ook in Tilburg. Daar hebben ze de stad zo veel mogelijk autovrij gemaakt vanwege het hoge gehalte aan fijn stof.”

Er waren ook leden en sympathisanten van uit het hele land die inspiratie kwamen opdoen in Antwerpen.

Matthias uit Gent: “Ik denk dat de opkomst en de inhoud van de verschillende discussies een duidelijke weerspiegeling waren van het belang van het ecologische thema voor marxisten.” Pablo uit Brussel stelde meteen voor om een gelijkaardig evenement te organiseren in Brussel.

Giulano uit Brussel: “Het anti-kapitalistisch milieufestival lanceert onze nationale campagne rond ecologie. Daarbij zullen we deelnemen aan de betoging van 6 december in Brussel. Het is belangrijk om een dergelijke dag te organiseren rond een thema dat sterk leeft onder jongeren en die hen tot revolutionaire conclusies kan brengen, zoals we dat vandaag zagen. De ecologische catastrofe kan niet opgelost worden binnen het kader van een kapitalistisch systeem, omdat dit systeem enkel kijkt naar de winsten op korte termijn. De uitdagingen waar we met deze planeet voorstaan, kunnen enkel in het kader van een democratisch geplande economie worden opgelost.”

Jonas (Gent): “Ik vond dat het milieufestival goed georganiseerd was. De discussies waren interessant en wat mij opviel was dat er veel nieuwe mensen waren die ik nooit eerder zag. Dit is een teken dat onze organisatie groeit.”

Barbara (scholiere, Gent): “Ik vond het interessant. Zeker de laatste meeting over de Oosterweelverbinding toonde aan dat we ook bezig zijn de problemen concreet aan te pakken. Maar milieu moet ook wereldwijd aangepakt worden. Daarom is het belangrijk om voor socialisme op te komen.”

Uiteraard waren er ook vooral veel aanwezigen uit Antwerpen zelf. We laten enkele aan het woord.

Mara: “Als inwoonster van Merksem, ben ik erg betrokken met de discussie over de Oosterweelverbinding. De manier waarop het vandaag aangepakt wordt, is fout”

Laurent: “Ikzelf was aanwezig op de workshops rond klimaatsverandering en energie. Naast de boeiende inleidingen, merkte ik op dat er vanuit de zaal een grote bereidheid bestaat tot discussie. Aangezien ik er van overtuigd ben dat het milieuvraagstuk nood heeft aan collectieve oplossingen, is het essentieel dat ook eenieder zijn bijdrage levert tot die discussie. In dat opzicht denk ik dat de workshops zeker hun effect niet gemist hebben.”

Jarmo: “Ik ben zeer tevreden over het antikapitalistisch milieufestival. Enerzijds heeft het ons de mogelijkheid gegeven ons te profileren als consequent antikapitalistische organisatie die op een brede waaier van terreinen actief is. Tijdens de workshops en discussies werd ons standpunt van collectieve oplossingen in de plaats van eco-taksen en dergelijke, breed gewaardeerd. We waren er in staat om ons duidelijk te positioneren tegenover de voorstanders van individuele oplossingen, die stellen dat we allemaal de verantwoordelijkheid dragen voor de milieuproblematiek. Er bestond een groot draagvlak voor onze positie, die stelt dat het de verantwoordelijken van de problemen zijn die ervoor moeten opdraaien, en niet de slachtoffers. De opkomst, het enthousiasme en de wil tot discussie, tonen aan hoe je met een kleine groep, door middel van een juiste positionering, in staat kunt zijn een groot aantal mensen te mobiliseren en enthousiasmeren.”