Campagne tegen de dure studiekosten gelanceerd

Op zaterdag 15 november werd door een 200-tal jongeren het startschot gegeven voor de campagne “Respact”. Deze campagne wil in april een grote nationale betoging tegen de stijgende studiekosten organiseren. De Respact-dag werd georganiseerd door een platform van een 30-tal politieke en syndicale organisaties. Wij steunen deze campagne en namen actief deel aan de Respact-dag. We organiseerden drie workshops, hadden een uitgebreide infostand en kwamen tussen in verschillende andere discussies.

De Actief Linkse Studenten nemen deel aan de Respact-campagne omdat verzet tegen de stijgende studiekosten en de afbraak van studentenvoorzieningen belangrijk is. Uit een studie van de Federatie van Franstalige Studenten (FEF) van september 2007 betaalt een student jaarlijks tussen 7.200 en 12.000 euro om te kunnen studeren. Intussen zal dat bedrag ongetwijfeld verder opgelopen zijn. Steeds meer jongeren moeten bijklussen om hun studies te betalen.

Tegenover het tekort aan middelen, eisen wij het optrekken van de publieke middelen voor onderwijs tot 7% van het bbp. Wij denken dat een campagne zich niet mag beperken tot de stijgende inschrijvingsgelden, maar alle aspecten van de stijgende studiekosten moet aankaarten (dus ook de huurprijs voor een kot, voedsel, cursussen, vervoer,…). Het gebrek aan betaalbare publieke huisvesting of het verder optrekken van de treinprijzen (een Go-Pass wordt bijvoorbeeld maar liefst 4 euro duurder vanaf 1 februari!), ondermijnen eveneens de koopkracht van jongeren. Een beweging tegen de stijgende studiekosten moet arm in arm gaan met de beweging voor meer koopkracht. Zowel werkenden als jongeren ervaren immers de gevolgen van het neoliberale beleid. Een gezamenlijke strijd is nodig om veranderingen af te dwingen.

Het memorandum van Respact op de nationale dag van 15 februari was volgens ons te beperkt. Er moeten ook collectieve oplossingen naar voor worden geschoven rond huisvesting, vervoer, cultuur, voeding,… die aansluiten bij de acties voor meer koopkracht die afgelopen jaar door honderdduizenden werknemers werden ondersteund. Het is ook jammer dat de Respact-campagne haar start drie dagen later miste op de actie van het ACOD-VUB tegen de besparingen van Vandenbroucke.

Een campagne als Respact heeft een enorm potentieel, maar kan dit enkel benutten indien het over een actieve deelname van studenten en werkenden beschikt. Nu blijft het teveel beperkt tot het organiseren van meewerkende organisaties. Om Respact uit te bouwen zal het noodzakelijk zijn om bredere lagen van studenten bij de campagne te betrekken en acties zoals deze van de ACOD-VUB delegatie te ondersteunen.

 


 

ALS op Respact-dag

De Actief Linkse Studenten brachten drie commissies aan tijdens de Respact-dag:

     

  • de strijd tegen de vermarkting van het onderwijs en een socialistisch antwoord daarop
  • een workshop over de strijd voor meer middelen voor het onderwijs waarbij werd gesproken door Jo Coulier van ABVV-VUB
  • een workshop over de strijd van de bursalen voor gelijk loon voor gelijk werk en het onderzoek aan de universiteiten waarbij werd gesproken door Jon Sneyers van LBC-KULeuven die rond dit thema een succesvolle campagne heeft opgezet die heeft geleid tot een verhoging van de lonen van onderzoekers!