Antwerpen. Politierepressie aan de Karel de Grote hogeschool

Naar aanleiding van de conferentie rond de internationale vrouwendag en de anti-NSV betoging, wilden we met de ALS afgelopen woensdag een campagnedag houden op de Karel de Grote-hogeschool te Antwerpen. We hadden de voorbije weken al verschillende malen met succes op andere hogescholen en de UA dergelijke campagnes gevoerd. Deze campagnes verliepen telkens vlot en zonder problemen. Enkel op woensdag 4 maart op KdG SAW verliep het anders…

Na in enkele lessen te hebben gesproken en de stand te hebben opgezet, werd er door het departementshoofd geëist dat we onze actie zouden staken. Omdat hier uiteraard geen enkel zinnig argument voor kon worden gegeven, deden we gewoon voort. Vervolgens dreigde het hoofd ermee de politie te bellen, maar ook hiermee maakte ze niet veel indruk. We vermelden het dreigement van de directie tijdens onze volgende speeches in de aulas en het bleek dat we op zeer veel steun en sympathie van de studenten konden rekenen.

Na een tijdje kwam de politie dan toch opdagen en ze verplichtten de ALS leden die niet op de campus ingeschreven waren het gebouw te verlaten. Na een korte discussie met de politie besloten we om het hier voorlopig bij te laten en naar een andere school te trekken. Dit wilde echter niet zeggen dat we ons zomaar bij de gang van zaken zouden neerleggen.

Het departementshoofd had aangehaald dat er niet aan politiek mag gedaan worden op de school. Verder zei ze dat studenten van andere scholen niet het recht hebben om op de campus te komen. Beide standpunten zijn totaal absurd. Het is van fundamenteel belang dat studenten onder elkaar over politiek kunnen discusiëren. Ook diegenen die actief aan politiek willen doen en zich organiseren moeten hier alle kansen toe krijgen.

De regel dat studenten niet op de campus mogen komen als ze niet zijn ingeschreven wordt normaal nooit toegepast: zo kunnen studenten van de Universiteit Antwerpen aan studententarief eten op KdG en vice versa. Enkel nu het de directie goed uitkomt om ons buiten te krijgen en houden, wordt dit argument boven gehaald. De ALS is een organisatie die het steeds opneemt voor de rechten van de studenten en het is onze plicht om ons zwaar tegen deze regels te verzetten.

 

Veel steun voor actie ALS

Eerst stuurden we een mail naar alle studenten en docenten van de school. Hierin gaven we een verslag van de vorige actie plus een oproep om onze petitie te tekenen. Een petitie voor het recht om aan politiek te mogen doen en het recht van andere studenten om op de campus te komen. Vervolgens zetten we met 9 ALS’ers op vrijdag 6 maart een stand aan de deuren van de school. Dit terwijl een lid van ons, dat wel in de school is ingeschreven, de school volplakte, overal flyers verspreidde, in de lessen sprak en de petitie liet rondgaan. Bij deze actie kon hij rekenen op de actieve steun van enkele medestudenten.

Zowel de stand buiten als de actie binnen hadden groot succes. Op slechts enkele uren tijd werden ruim 250 handtekeningen opgehaald waaronder heel wat van docenten. Gezien het lage aantal studenten dat op vrjdag les heeft, betekent dit dat 4/5 van alle aanwezige studenten tekende. We ontvingen mails van docenten waarin ze openlijk hun steun voor onze actie uitspraken en die ons beloofden dat ze de directie gingen aanzetten om onze eisen in te willigen. Er was er zelfs een die spontaan onze flyer in zijn les aan het voorlezen was en zijn studenten aanzette om hierover te discusiëren.

De bal ligt nu in het kamp van de directie. Het zou een schande zijn moesten zij de mening van de studenten en docenten naast zich neerleggen, maar toch is dat zeker niet uit te sluiten. Daarom dat we vanaf maandag campagne zullen voeren op de andere campussen van KDG om ook hier steun te verwerven. We gaan hoe dan ook voort met onze acties tot we krijgen waar wij, en alle studenten, recht op hebben. Zoniet wordt de klok wat betreft studentenverworvenheden zowat met een halve eeuw teruggedraaid, om terug in situaties van voor mei 68 te belanden. En dat nota bene voor de directie van een sociale hogeschool.