Strijdbare anti-fascistische optocht in Leuven: Extreem-rechts biedt geen antwoord op crisis

Leuven was gisteravond het toneel van twee betogingen. Aan de ene kant trokken zowat 300 militanten van NSV, de studentenorganisatie van het VB, op. Op die betoging waren er weinig Leuvense studenten, maar wel bijvoorbeeld gekende kopstukken van de neo-nazistische groepering Blood&Honour. Aan de andere kant was er een strijdbare optocht van 1.000 jongeren en werkenden, vooral uit Leuven.

 

 

Geweldloze anti-NSV betoging

De anti-NSV betoging werd ondersteund door een platform van organisaties. Naast Blokbuster en Actief Linkse Studenten waren er groepen van de steuncomités voor de sans-papiers, Franstalige studentenorganisaties van de ULB, Syndicalisten Tegen Fascisme, ABVV-militanten,… Ook was er een groep van Comac en een autonome delegatie (anarchisten).

De boodschap van de anti-NSV betoging was duidelijk. Tegen de achtergrond van een economische crisis, zullen we moeten bouwen aan een actieve oppositie tegen het asociale beleid dat steeds meer mensen uit de boot doet vallen. Dat heeft niets te maken met de tegenstellingen op communautair vlak, maar alles met de tegenstelling tussen de belangen van arbeid en kapitaal. De kapitalisten zijn verantwoordelijk voor de crisis van hun systeem en proberen ons er nu voor te laten betalen.

Om daar een antwoord op te bieden, moeten we ons organiseren om een collectieve strijd en de discussie over een politiek alternatief aan te gaan. Extreem-rechts biedt geen antwoord op de crisis. Het VB en NSV blijft uithalen naar de Franstaligen, alsof de Waalse werkenden en werklozen verantwoordelijk zijn voor de kapitalistische crisis. Met een voormalige havenpatroon als voorzitter, zal het VB de belangen van de werkenden die hun job dreigen te verliezen of diegenen die al werkloos zijn niet verdedigen.

Wij willen mee bouwen aan een krachtsverhouding om tot verandering te komen, LSP staat voor een socialistische alternatief op het kapitalisme – een samenleving waar de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan en niet de winsten van een kleine minderheid. Een anti-NSV betoging kan een uitstekende gelegenheid zijn om jongeren en werkenden te organiseren en om onze standpunten naar voor te brengen.

In een pamflet dat aan het begin van de betoging werd verspreid, schreven we: “Om extreem-rechts te verslaan, zullen we steun moeten zoeken onder brede lagen van de bevolking wiens belangen evenzeer recht tegenover die van neo-fascisten staan. Hen zullen we niet overtuigen door in de val van extreem-rechts te lopen om via een confrontatie “links tegen rechts” de wijken kort en klein te slaan. Onze actiemethode mag ons niet isoleren van bredere lagen.”

 

Rellen

De anti-NSV betoging zelf verliep geweldloos. Het was een strijdbare optocht die langs het parkoers nog heel wat jongeren aantrok om mee op te stappen. Na afloop van de betoging waren er wel geïsoleerde incidenten, waar een deel van de media uiteraard een vette kluif aan heeft. Het overgrote deel van de betogers maakte zowel tijdens als na de betoging duidelijk dat ze niet gediend zijn met gewelddadige uitspattingen, enkele gemaskerde betogers die onderweg vernielingen aanrichtten, werden door zowel georganiseerde als niet-georganiseerde betogers teruggefloten. Het Nieuwsblad schrijft terecht: “Dat door toedoen van een handvol hardliners de boodschap die de manifestanten willen uitdragen nog maar amper gehoord wordt, is spijtig.”

Op voorhand werd reeds een stemming gecreëerd van mogelijk geweld. De stad had verregaande maatregelen genomen om iedereen af te schrikken – zo mochten geen vuilzakken buiten gezet worden en waren er geen busdiensten door de binnenstad. Het feit dat de media systematisch kiezen voor spektakeljournalistiek door quasi enkel aandacht te hebben voor eventuele rellen, verbetert de stemming niet. De Leuvense bevolking werd schrik aangejaagd.

Door het parkoers van de betoging kwamen een aantal gewone studenten in de richting van de kleine groepjes die op rellen uit waren. De betoging eindigde aan het station, waarop veel studenten via de Bondgenotenlaan terug naar hun kot of naar de cafés wilden trekken. Dat was niet mogelijk omdat de weg was afgezet. Eigenlijk zou de grootste betoging die zich vooral baseert op een lokaal publiek in de binnenstad moeten kunnen eindigen.

 

Neo-nazi’s bij de NSV

Dat een anti-NSV betoging noodzakelijk blijft, wordt duidelijk als we kijken naar het bont allegaartje dat werd aangetrokken op de NSV-betoging. Als we de straten zomaar overlaten aan dit soort figuren, dan wordt de stad onveilig voor iedere andersdenkende, andersgekleurde,…

De NSV-betoging begon met vertraging, er moest immers gewacht worden op de bussen die de betogers aanvoerden uit andere steden. Onder de NSV-betogers was er een delegatie van Blood&Honour. Deze organisatie kwam meermaals in het nieuws omwille van haar neo-nazistische opvattingen en gewelddadige activiteiten (onder meer met wapenhandel). Chris Moorkens, een kopstuk van B&H gaf present op de betoging ondanks het feit dat de man met een enkelband rondloopt. Ook zijn B&H-kompaan Vandekeere was aanwezig. Verder waren er militanten van Voorpost en de Vlaams Belang Jongeren. Een personeelslid van het Vlaams Belang verzorgde de contacten met het extremistische groepje van voormalig VMO’er Eddy Hermy.

Het VB betoogt ieder jaar opnieuw hand in hand met neo-nazi’s. Ondanks de vele oproepen en organisaties die dit ondersteunen, is er een afkalving waarbij dit jaar een nieuw dieptepunt werd bereikt met slechts 300 aanwezigen. Waarom heeft de media overigens geen aandacht voor die banden tussen VB-mandatarissen en neo-nazi’s?

 

Volgend jaar: anti-NSV betoging in Antwerpen

De afgelopen jaren zijn de rangen van de anti-NSV betogers groter geworden met succesvolle betogingen in Gent vorig jaar en nu in Leuven. Vanop deze basis zullen we bouwen aan een sterke campagne om ook in Antwerpen duidelijk te maken dat anti-fascisten in staat zijn om meer te mobiliseren dan het zootje ongeregeld dat op de NSV-betoging afkomt.

De neo-fascistische studenten in Antwerpen lopen nu reeds gefrustreerd rond, wellicht daarom werd in de aanloop naar hun betoging een anti-fascistische bijeenkomst aan de universiteit verstoord. Blokbuster roept op om mee te werken aan haar anti-fascistische campagnes en om te bouwen aan een succesvolle anti-NSV betoging in 2010 in Antwerpen.