ALS-overwinning verkiezing studentenraad VUB

Ook dit jaar werd de kandidaat van de Actief Linkse Studenten verkozen voor de studentenraad van de VUB. Hélène haalde een goede derde score (op 10 kandidaten) en kreeg met haar 520 stemmen de steun van 28,5% van de studenten die een stem uitbrachten.

In tegenstelling tot liberale kandidaten die vooral studentikoos campagne voerden (“we geven u een pint in ruil voor een stem”) voerde de ALS de inhoudelijk en linkse campagne tegen besparingen en vooral tegen de plannen om het inschrijvingsgeld te verhogen (link naar ons pamflet).

Wij benadrukten de noodzaak om een linkse oppositie uit te bouwen en ons voor te bereiden op de besparingsrondes die ook het onderwijs zullen treffen eenmaal de verkiezingen van 7 juni voorbij zijn.

Onze boodschap kon op veel steun rekenen. We kregen ook onverwachte steun van kandidaten voor de Raad van Bestuur en andere kandidaten voor de studentenraad die het niet eens zijn met besparingen in het onderwijs en op de kap van de studenten.

We zullen dan ook – zoals destijds met de acties tegen het financieringsmodel van Vandenbroucke – met deze studenten proberen samen te werken en oppositie te voeren voor een sociaal en investeringsbeleid ten voordele van studenten.

We zullen ook – zoals in het verleden – verder samenwerken en de studenten oproepen om samen te werken met de vakbonden om te strijden tegen besparingen op de rug van het personeel.

We bedanken iedereen die een bijdrage geleverd heeft bij onze campagne (door onze mails door te sturen bijvoorbeeld) en dus ook tot de verkiezing van onze 2 kandidaten.