Betoging tegen dure studiekosten

De onderwijsministers en hun aanhang belegerden de afgelopen dagen Leuven. De top zorgde voor heel wat hinder, onder meer voor studenten die de toegang tot de bibliotheek ontzegd werden en dat op een ogenblik dat er druk wordt geschreven aan thesissen. De Leuvense top moest een evaluatie maken van de Bologna-agenda voor het hoger onderwijs. Verschillende studentenorganisaties protesteerden tegen de vermarkting van het onderwijs.

Leuven werd reeds dagenlang voorbereid op een grote confrontatie. De onderwijsministers kwamen de studentenstad inpalmen. Studenten klaagden erover dat ze hierdoor niet in de bibliotheek binnen raakten, dat was immers het meest prestigieuze gebouw om de ministers te laten vergaderen. Dat deze vergadering in Leuven plaats vond, had evenzeer enkel te maken met het prestige waar minister Vandenbroucke op hoopte. Studenten zagen wel één positief punt: met het oog op de top werd eens gepoetst in de bibliotheek.

Tijdens de onderwijstop in Leuven kwam het niet tot grote confrontaties met betogers. Een oproep voor grote betogingen bleef grotendeels onbeantwoord. Kleine groepen relschoppers aan de ULB konden evenmin op enige deelname van studenten rekenen. De veiligheidsmaatregelen in Leuven stonden totaal niet in verhouding tot de aanwezigheid op de acties. De helicopter had weinig moeite om de paar honderd betogers te volgen.

De belangrijkste actie van de dag was de nationale betoging in Brussel georganiseerd door Respact, een koepel van studentenorganisaties en vakbonden. Op lokaal vlak werd ’s ochtends in lessen rond getrokken en waren er betogingen. Dat was nuttig om de studenten op de hoogte te brengen van de betoging en de steun voor de campagne verder uit te bouwen. Ook met de Actief Linkse Studenten namen we deel aan deze lokale acties.

De betoging in Brussel was kleiner dan vooraf werd gehoopt door de organisatoren. Er waren geen 10.000 betogers, de politie had het over 1.900 en de organisatoren over een kleine 4.000. Op zich was er een goede aanwezigheid voor een studentenmobilisatie zo laat op het academiejaar. Als de ministers het protest tegen hun toppen helemaal willen beperken, moeten ze de volgende keer misschien in juni vergaderen.

De Actief Linkse Studenten namen deel met een strijdbare delegatie en duidelijke politieke eisen. Wij komen op voor meer publieke middelen voor onderwijs om zo te kunnen gaan naar gratis en degelijk onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen. We verzetten ons tegen de commercialisering van het hoger onderwijs en de uitbreidende greep van de markt.

In De Standaard vandaag wordt ons standpunt krachtig samengevat door Irina van ALS-Leuven die aan het woord wordt gelaten. De krant schreef: “Irina (20) is een van de betogers. Ze studeert Geologie en maakt deel uit van de Actief Linkse Studenten. ‘Onze belangrijkste eis is dat minister Vandenbroucke en zijn collega’s het budget voor onderwijs optrekken: van vijf naar zeven procent van het bbp. Zo kan hoger onderwijs echt gratis zijn, met betere voorzieningen en een studentenloon. Bologna wordt gepropageerd als een gelijkmaking, voor ons is het een commercialisering. De sociale functie van onderwijs is verdwenen.”

We kwamen tussen met ons maandblad en haalden ook financiële steun op. Er gingen ruim 120 exemplaren van ons blad van de hand, een goed resultaat voor een betoging van deze omvang. Ook haalden we meer dan 100 euro steun op. Onze delegatie omvatte militanten en sympathisanten uit alle studentensteden, met vanuit zowat alle steden minstens een aantal sympathisanten die nog geen lid zijn.