BOEH! protesteert aan het Atheneum in Antwerpen

Op 1 september gaan de meeste jongeren traditioneel terug naar school. Maar vandaag is ook de eerste dag dat het omstreden hoofddoekenverbod ingaat op het Koninklijk Atheneum Antwerpen en Mortsel. BOEH! (Baas over eigen hoofd) liet het daar niet bij en organiseerde een protestactie aan het Athenuem op de Rooseveltplaats. De media waren aanwezig, maar ook een mooi aantal actievoerders. Onder de actievoerders ook twee ALS’ers en een sympathisant.

 

Op het einde van vorig schooljaar verbood de directie het dragen van hoofddoeken. Deze maatregel wordt door BOEH! omschreven als discriminerend. De regel is niet enkel in tegenspraak met de fundamentele rechten van de mens; recht op vrije meningsuiting, recht op onderwijs, godsdienstvrijheid en recht op het beleven van je godsdienst. Maar de regel gaat ook in tegen het decreet van de Vlaamse regering dat gelijke kansen en gelijkheidsbehandeling moet garanderen in het Vlaamse onderwijs. En tenslotte wordt hier niet enkel de moslima onderdrukt maar ook de vrouw, dus seksisme. Deze maatregel zou dan volgens de directie de integratie juist moeten bevorderen!

De directie verantwoordde zich voor deze beslissing door te stellen dat er sociale factoren waren die meisjes er toe dwongen om een hoofddoek te dragen. De meeste moslimmeisjes ontkennen dat zo’n druk een werkelijke impact heeft binnen de moslimgemeenschap, maar dan nog verandert dat niets aan de grond van de zaak. BOEH! stelt dat er meer emancipatorische en constructievere wijzen van aanpak moeten gehanteerd worden, en niet de eenzijdige en extreme verbodsaanpak van de directie. ALS deelt deze kritiek en verbindt deze aan een discussie over de middelen voor onderwijs en de nood aan het opdrijven van de publieke middelen: 7% van het BBP voor onderwijs zou een eerste stap kunnen zijn. Met meer middelen is er meer individuele begeleiding mogelijk en kan de vorming van zogenaamde “vuilbakscholen” worden vermeden.

Het hoofddoekenverbod zorgt er nu voor dat meisjes die een hoofddoek willen dragen, geviseerd worden en van school moeten veranderen. Dat leidt volgens BOEH! alleen tot meer problemen. Veranderen van school heeft immers een impact op mobiliteit, opleidingskeuze en schoolkeuze. Als meer en meer scholen overgaan tot dezelfde ondemocratische regels, dan is de keuze echt wel beperkt! Een woordvoerster van BOEH! verklaarde dat alle jongeren gelijke kansen moeten krijgen in het onderwijs, waarbij geen keuze moet worden opgelegd tussen religie en schoolkeuze. De inrichting van een kleedkamer in het Antwerpse atheneum is geen tegemoetkoming, maar een automatisch gevolg van het eenzijdige hoofddoekenverbod. BOEH! ijvert voor het recht van elk meisje en elke vrouw om zelf te beslissen over het dragen van een hoofddoek op school, in een overheidsdienst of op het werk. Wij kunnen ons in dat standpunt vinden en verzetten ons tegen zowel diegenen die een hoofddoek willen verbieden, als diegenen die het verplicht willen opleggen.

We verdeelden met ALS een pamflet dat positief werd onthaald. We denken dat het belangrijk is om de scholieren te verenigen in actiecomités die strijdbare voorstellen doen en solidariteit zoeken bij andere scholen in de omgeving. Dit zou voor de vakbonden ook een ideaal aanknopingspunt kunnen vormen om met personeel en jongeren samen het besparingsbeleid en zijn gevolgen op de korrel te nemen. Een onderwijs met een tekort aan middelen leidt al snel tot een repressief optreden tegen al wie niet aan de “normen” voldoet. Wij pleiten voor een onderwijs dat de identiteit van jongeren niet onderdrukt, maar wel over voldoende middelen beschikt om ieders talenten en eigenheid verder te ontwikkelen. Vecht mee met ALS voor het recht op identiteit en voor meer middelen voor het onderwijs!