Actie tegen hoofddoekenverbod in Hoboken. Interview

Gisteren werd actie gevoerd tegen het hoofddoekenverbod op het Koninklijk Atheneum Hoboken. ALS was op deze actie aanwezig om het protest te versterken. Wij verdedigen het recht om een hoofddoek te dragen, net zoals we opkomen voor het recht om de hoofddoek af te werpen. Het al dan niet dragen van een hoofddoek moet een vrijwillige keuze zijn, wat enkel kan bevorderd worden door een massale investering in jobs en onderwijs. Op de actie in Hoboken spraken we met Jaouad.

Waarom staan jullie hier vandaag?

“Om steun te geven aan de meisjes die hun hoofdoek willen aanhouden.”

 

Waarom zijn jullie tegen het verbod op hoofddoeken?

“Het geloof en de cultuur van de meisjes houdt voor velen het dragen van een hoofddoek in. Volgens ons geloof moet dit altijd en overal en aangezien België een land waar er godsdienstheidvrijheid is, zou je toch verwachten dat dat hier overal mag. Maar de directie van deze scholen denkt blijkbaar dat de hoofddoek een middel van onderdrukking is. Maar eigenlijk nemen ze gewoon de identiteit van de meisjes af.”

 

Hoe verliep de actie van vandaag?

“Het was een goede actie met 200 mensen: wat de grootste actie is sinds 1 september. Bij het begin van de actie probeerde de directie de meisjes nog te overtuigen om zonder hoofddoek binnen te gaan, maar dit had geen invloed. Daarna probeerden de meisjes met hoofddoek binnen te gaan, maar ze werden door de leerkrachten en de politie aan de poort tegengehouden. Hierna probeerden enkele jongens ook binnen te gaan en vroegen of hun zusters ook binnen mochten. Dit werd opnieuw geweigerd, wat de onwil van de directie nogmaals bevestigt. Door de acties en het weigeren zich in te schrijven, krijgt de school geen boeken omdat er te weinig studenten zijn.”

 

Wat zijn de verdere actieplannen?

“We gaan zeker verder met de acties aan de scholen. Maar we bekijken ook hoe we op andere manieren de strijd kunnen verder zetten. Bijvoorbeeld op juridisch vlak zijn we met advocaten een dossier aan het opstellen. We gaan met verschillende organisaties nog verder rond de tafel zitten om te bespreken hoe we de strijd gaan verder zetten.”

 

We hopen ook aan dit overleg deel te nemen en alvast tot de volgende actie!