KTA Hoboken. Het verhaal van de gearresteerden

Vandaag trokken we met zes leden van ALS naar het atheneum van Hoboken met pamfletten tegen het omstreden hoofddoekenverbod. De politie was massaal ter plaatse en trad zonder aarzelen op in naam van de nultolerantie aan de school. We werden direct met nog twee andere jongeren opgepakt en vast gezet tot 17 u. 

Onze boodschap

Wij deelden een pamflet uit dat, zoals de politiecommissaris op VRT stelde, oproept om “de strijd tegen het hoofddoekenverbod te verbreden.” Daarmee wijzen we op de noodzaak om de strijd tegen het hoofddoekenverbod te verbinden met de strijd tegen de besparingen in het onderwijs en het asociale neoliberale beleid in het algemeen.

Het hoofddoekenverbod is volgens ons slechts een manier om al dan niet bewust de problemen enkel te verplaatsen. Het atheneum van Hoboken is een afspiegeling van een buurt met heel wat problemen. Die los je niet op door je kop in het zand te steken.

We vinden het belangrijk om met migranten en Belgen samen actie te voeren tegen het hoofddoekenverbod. Daarbij moeten we overigens opmerken dat we met ALS en LSP in dit land mee vooraan staan in het consequent verzet tegen reactionaire regimes zoals dat van Ahmadinejad in Iran waar gepoogd wordt om een hoofddoekenplicht op te leggen. Wij verzetten ons tegen zowel diegenen die een verbod willen opleggen als diegenen die een hoofddoek willen verplichten.

Aan het atheneum in Hoboken mag geen discussie meer worden gevoerd, een indrukwekkende politiemacht drukt ieder begin van debat meteen de kop in.

 

Arrestaties

We werden quasi onmiddellijk naar een nabij gelegen grasweide geleid. Daarbij werden twee omstaanders eveneens meegenomen, ook al hadden zij geen pamfletten uitgedeeld. De politie aarzelde niet om bij de arrestaties brutaal op te treden. De media werd op afstand gehouden door een combi zodat iets brutaler kon worden gehandeld.

Eén van ons riep “politiestaat, waar is de democratie” en kreeg een slag in het gezicht door een politieman in burger. Met de vrouwen werden we tot onder onze BH gefouilleerd.

Met een overvalwagen werden we naar de “Amigo” gevoerd op de Luchtbal. Daar werden we in een gemeenschappelijke cel geplaatst die ook wel wordt gebruikt om hooligans te laten afkoelen. We werden hier acht en een half uur van onze vrijheid beroofd omdat onze mening over het hoofddoekenverbod blijkbaar niet de “juiste” is voor de Antwerpse autoriteiten.

Uiteraard hebben we tijdens onze verhoren gewezen op de willekeurige aanval op de vrije meningsuiting en het fysieke geweld bij de arrestatie van één van de ALS’ers.

 

Logische conclusie van het hoofddoekenverbod

Met het verbod wordt geprobeerd om met repressie de hoofddoek te laten verdwijnen en daarmee meteen ook de opvattingen en de mensen onder de hoofddoek. Een dergelijke repressieve aanpak werkt niet. Onze arrestaties waren een logische voortzetting van de repressieve weg die werd ingeslagen.

Het doorvoeren van het hoofddoekenverbod gebeurt in Antwerpen op een wijze die het theocratische regime in Iran waardig is bij het opleggen van een hoofddoekenplicht. De methoden van repressie, het onderdrukking van de vrije meningsuiting en het recht op actievoeren vertonen gelijkenissen.

 

Hoe verder?

De media concentreren zich nu op de intimidatie van jonge moslima’s op de school. We ontkennen dat probleem zeker niet en steunen het voorstel van moslima’s voor sociale meldpunten om gevallen van intimidatie beter te kunnen tegengaan. Wij zijn evenzeer voor het recht op het afwerpen als het recht op het dragen van een hoofddoek.

Het is vreemd dat over deze intimidatie wordt gesproken, maar dat het optreden van politie en directie tegen wie wel een hoofddoek wil dragen of dit recht verdedigt niet als intimidatie wordt bestempeld. Iedereen die protesteert aan de schoolpoort wordt gemakshalve op een zelfde lijn gezet als de vandalen die in de school inbraken en graffiti aanbrachten.

Het criminaliseren van protest is er enkel op gericht om individuele scholieren naar zogenaamd “meer radicale” actiemiddelen te grijpen waarmee de beweging enkel wordt geïsoleerd en in een verdomhoekje terecht komt.

De tegenstanders van het hoofddoekenverbod moeten de acties verbreden en gaan voor een grote mobilisatie waarmee de “grimmige sfeer” kan worden doorbroken. We moeten ons richten naar de andere scholieren om samen vreedzaam te protesteren. ALS pleit ervoor om de beweging uit te breiden door ons te richten naar alle scholieren, personeel, vakbonden, buurtbewoners,… Dat is de enige manier om het hoofddoekenverbod tegen te houden, net zoals massaprotest de enige manier is om een einde te maken aan een regime zoals dat van Ahmadinejad in Iran waar een veel verregaandere repressie de ontwikkeling van een massabeweging niet heeft kunnen tegenhouden.