Neo-nazi’s proberen tevergeefs ALS-bijeenkomst onmogelijk te maken

In Antwerpen vielen gisteravond rake klappen toen een kleine groep neo-nazi’s probeerde om een ALS-bijeenkomst aan te vallen. De charge werd afgeweerd door een strijdbare groep linkse jongeren. De extreem-rechtse aanval was aangekondigd door een groep die zich de “autonome kameraden” noemt, een andere naam die door de NSV wordt gebruikt voor gewelddadige acties.

Aan de Antwerpse unief en onder jongeren werd de afgelopen dagen campagne gevoerd voor onze openingsmeeting over de crisis van het kapitalisme en het marxistisch antwoord hierop. De reacties van de studenten waren overwegend positief en er is een zekere polarisering rond de ideeën van Marx met een opvallend aangroeiende laag die open staat voor het marxisme. Dat merkten we eerder ook op de bijzonder succesvolle meetings aan alle grote universiteiten van het land. In Antwerpen was het niet anders, de zaal zat goed vol met 70 aanwezigen.

Neo-nazi’s chargeren

De aanwezigheid van een strijdbare linkse studentenorganisatie aan de Antwerpse universiteit is een doorn in het oog van kleine groepjes extreem-rechtse studenten. De NSV, studentenclub van het Vlaams Belang, kreeg een dag eerder geen toelating om haar meeting met het Britse extreem-rechtse kopstuk Nick Griffin aan de unief te houden. De NSV moest noodgedwongen uitwijken naar een zaaltje in de binnenstad. Hierop kondigden figuren uit deze kringen aan dat ze zouden proberen om de ALS-bijeenkomst van gisteravond onmogelijk te maken.

Onder de naam “Autonome Kameraden” werd aangekondigd dat ervoor zou gezorgd worden dat de “Antwerpse student niet geïndoctrineerd” zou worden “door neomarxistische ALS-boodschappen”. Dat “neo” voor marxisme mocht overigens gerust weg gelaten worden. Eerder werd reeds tot een gelijkaardige actie overgegaan: op 17 maart stormde een groep NSV’ers (eveneens onder de naam “Autonome Kameraden”) een ALS-bijeenkomst binnen waardoor deze onmogelijk werd gemaakt.

We hadden besloten om hen nu geen kans te geven en hebben de verdediging van onze bijeenkomst georganiseerd. Dat dit geen overbodige luxe was, bleek al snel. Een groep van 15-20 gemaskerde neo-nazi’s probeerde zich vechtenderwijs een toegang te verwerven tot het gebouw. De groep chargeerde op de aanwezige ALS’ers die zich meteen verdedigden door in te haken en de toegang te ontzeggen. De neo-nazi’s bleven vechten en er vielen enkele rake klappen vooraleer ze de aftocht moesten blazen.

Deze aanval is een schande en maakt duidelijk dat de extreem-rechtse jongeren bereid zijn om met georchestreerd geweld hun politieke agenda op te leggen. Dergelijk fascistisch geweld wordt steeds driester en behoeft een antwoord. Naar aanleiding van de charge kwam de politie tussen om de identiteit van de aanvallers te noteren. We zijn benieuwd of er ook tegen hen zal opgetreden worden om de schade te vergoeden die onder meer werd aangericht aan de toegangsdeuren van de universiteit. Bovendien is het vreemd dat de politie een aangekondigde fysieke aanval niet weet te voorkomen en niet eens overgaat tot een forser optreden tegen de geweldenaars – een harde aanpak van deze criminaliteit is blijkbaar niet de norm. De verdediging van de linkse jongeren werd overgelaten aan de linkse jongeren zelf. We zullen daar uiteraard ook rekening mee houden bij alle volgende activiteiten in Antwerpen.

De Actief Linkse Studenten roepen alle jongeren op om met ons mee actief het verzet te organiseren tegen extreem-rechts. Dat zullen we niet doen door ons te verlagen tot hun methoden van geweld en terreur, maar door georganiseerd en gemobiliseerd de kracht van ons aantal te laten spreken. Samen staan we sterker en kunnen we hun geweld marginaliseren en bekend maken: onder bredere lagen van de bevolking heerst een totale afkeuring van dit soort asociaal gedrag.

Geslaagde meeting

De meeting zelf van de Actief Linkse Studenten was een succes. Er was een goede opkomst: een 70-tal aanwezigen waaronder een 15-tal mensen die voor het eerst naar een dergelijke bijeenkomst kwamen. Er waren drie toespraken over de crisis van het kapitalisme en het antwoord van marxisten hierop. Thomas, Silke en Jarmo – alledrie studenten aan de UA – namen elk een deel van de inleiding voor hun rekening.

In de discussie achteraf kwamen diverse thema’s aan bod: van het hoofddoekenverbod tot de vraag van welk soort revolutie nodig is. Er was een openheid tot discussie en interesse in ideeën. Dat vinden we met ALS belangrijk en we willen dan ook de discussies verder zetten en tegelijk ook actief zijn rond diverse thema’s: tegen de besparingen in het onderwijs, tegen de jongerenwerkloosheid, tegen extreem-rechts,… Er werd een nieuwe bijeenkomst aangekondigd waarover meer details ten gepaste tijde zullen bekend gemaakt worden op deze website.