Debat: kapitalisme versus socialisme

Donderdagavond hield de ALS aan de VUB haar openingsbijeenkomst. In andere steden was er een meeting rond het thema “Marx had gelijk”. Aan de VUB hielden we een debat: kapitalisme versus socialisme met verdedigers van beide kampen. Met een 60 tot 70 aanwezige studenten en personeelsleden werd het een geslaagde avond.

 

Het was een diepgaand debat tussen enerzijds Jef Vuchelen, prof economie aan de VUB en ULB en anderzijds Jo Coulier die vakbondsafgevaardigde is voor het ABVV. Eerst gaven beide sprekers hun visie op de economische crisis gedurende 20 minuten. Daarna kon het publiek tussenkomen met vragen of opmerkingen.

Jo stelde dat de crisis waar we nu in zitten, evenals de eerdere crisissen die het kapitalisme gekend heeft (zoals de dotcomcrisis) manifestaties zijn van diepgaandere processen, namelijk het feit dat de arbeidersklasse niet in staat is al haar eigen geproduceerde goederen op te kopen omdat de meerwaarde die arbeiders produceren ingenomen wordt door de kapitalist. Verder stelde hij dat we nooit totalitaire regimes verdedigd hebben en staan voor een geplande economie onder democratische controle.

Op de vraag van iemand met een meer liberale achtergrond over het waarom er altijd door communistische regimes muren gebouwd werden, stelde Jo dat onze organisatie juist actief was in de beweging die de Berlijnse muur neerhaalde.

Vuchelen van zijn kant gaf toe dat het kapitalisme wel niet altijd fantastisch is, maar stelde dat het toch nog steeds het beste is, ondanks zijn gebreken. Het komt er volgens hem op neer om het systeem beter te reguleren en onder andere de bonussen die aan managers uitgekeerd worden aan te pakken.

Het was een interessant debat dat gezien de huidige situatie gespekt werd met concrete voorbeelden (over Opel onder andere). De toon voor het nieuwe academiejaar werd meteen gezet.