Strijdbare en succesvolle ALS-conferentie

Op zaterdag 24 oktober kwamen meer dan 70 studenten en scholieren uit heel het land samen te brussel op de ALS-conferentie. Verschillende ALS’ers spraken over onze campagnes en de politieke thema’s waarrond we actief zijn. Er waren ook internationale gasten die ingingen op jongerenstrijd in hun land.

De ALS-conferentie stond in het teken van de effecten van de kapitalistische crisis op de leefomstandigheden van jongeren op de scholen, universiteiten, in hun leefwereld of op de schaarse arbeidsmarkt. Het feit dat de officiële jongerenwerkloosheid 30% hoger ligt dan vorig jaar toont aan hoe jonge werkenden zich onder de eerste slachtoffers van de crisis bevinden. Maar ook ons onderwijs wordt geconfronteerd met enorme besparingen die privatiseringen, ontslagen en een immense daling van de kwaliteit met zich meebrengen.

Julien kwam tussen over de campages van de Actief Linkse Scholieren in Brussel. Hij bracht verslag van de scholierencomités die we hebben opgezet in solidariteit met de acties van de leerkrachten in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Michael en Miriam bespraken op hun beurt de besparingen in het hoger onderwijs in België. Op de ULB voerde de ALS al eerste acties met ATTAC en Etudians Socialistes-ULB tegen de privatiseringen aan hun universiteit. Er werd met meer dan 40 studenten een comité opgericht tegen de commercialisering van het onderwijs en om terug minimum 7% van het BNP aan onderwijs te besteden. Donna Litzou, van onze zusterorganisatie uit Griekenland, sprak over de embarmelijke situatie in de Griekse scholen en universiteiten. In Griekenland wordt slechts 2,7 van het BNP aan onderwijs besteed.

Maar ook buiten de universiteiten en scholen zullen we ons met de ALS inzetten om de belangen van jongeren te verdedigen tegen de winsthonger van het kapitalisme. Aurore sprak onder andere over de jongerenwerkloosheid in de regio rond Mons. Die bedraagt er meer dan 40%, vooral jonge vrouwen hebben het enorm moeilijk om een degelijke job te vinden. Aurore riep op om initiatieven te lanceren voor lokale jongerenmarsen voor werk om te vechten voor echte en volwaardige jobs! Matt Dobson uit Engeland besprak onder andere al in zijn openingsspeech het succes en de mogelijkheden van de Youth Fight For Jobs-campagne in Groot-Brittanië.

Verder deed Jarmo uit Antwerpen een oproep om in maart mee te betogen tegen het neo-fascistische NSV in Antwerpen. Hij legde uit hoe onze studenten in Antwerpen hun meeting succesvol hebben verdedigd tegen fascistische charges van NSV en co, maar benadrukte tegelijk dat het noodzakelijk is om via de anti-NSV betoging aan deze groupuscules duidelijk te maken dat ze niet welkom zijn in onze samenleving.

De conferentie blonk van het zelfvertrouwen van onze leden en het enthousiasme om in actie te komen tegen het kapitalisme. De eerste maand van het academiejaar woonden maar liefst meer dan 300 studenten onze meetings over “Marx had gelijk” bij. Van deze hernieuwde interesse in het marxisme willen wij gebruik maken om niet alleen ideologisch het marxisme opnieuw op de agenda te zetten, maar om ook de effectieve strijd tegen het kapitalisme te versterken op school, universiteit, werkvloer, etc.