Geslaagde anti-fascistische betoging in Gent

Gisteren hielden anti-fascisten een optocht in Gent om te protesteren tegen een mars van extreem-rechts. De neo-nazi’s van de N-SA (die eerder in de media kwamen met een aangebrand “jongeren”-congres) brachten 80 mensen op de been en dat uit binnen- en buitenland. Blokbuster bracht een 250 jongeren op de been en onze betoging werd gevolgd door een streetrave van de anarchisten. Onze betoging verliep zonder problemen.

 

Blokbuster besloot om de straten van Gent niet over te laten aan de neo-nazi’s van de N-SA. We riepen op tot een anti-fascistische waakactie in de studentenbuurt. We trokken van de Blandijn naar de Overpoort en scandeerden daarbij slogans tegen extreem-rechts. Er waren heel wat jongeren en zelfs een aantal delegaties uit andere steden. Met een 250-tal jongeren hielden we een strijdbare politieke betoging. Achter de betoging volgde een “streetrave” van de anarchisten.

De betoging was relatief kort en werd ontbonden aan de Overpoortstraat. Van daar trokken de meeste betogers naar huis. De anarchisten trokken later op de avond met een groepje verder de stad in en werden daarbij gestopt door de politie die het Sint-Pietersplein afsloot en iedereen arresteerde, daaronder heel veel toevallige voorbijgangers. Volgens de nieuwssites werden 409 mensen opgepakt, dat is meer dan het totaal aantal betogers gisteren. We zullen hier uitgebreider op ingaan in een langer verslag.

De extreem-rechtse betoging was beperkt: 80 aanwezigen van verschillende organisaties. KVHV-Gent was aanwezig net als de zogenaamd “Autonome kameraden” uit Antwerpen of Nation uit Brussel. Samen kwamen ze dus aan amper 80 aanwezigen. Ook een opvallende aanwezige: Tomas Boutens die eerder werd opgepakt in het onderzoek naar Blood&Honour (BBET). Fraai gezelschap om te betogen tegen “zinloos geweld”, de Autonome Kameraden betoogden blijkbaar tegen de eigen acties? Een groep extreem-rechtse betogers trok nadien de stad in om amok te maken.

Blokbuster en de Actief Linkse Studenten hielden een vreedzaam protest met een duidelijke politieke boodschap. De strijd tegen extreem-rechts is niet gestreden, een tijdelijke electorale achteruitgang van het VB betekent niet het einde van het potentieel van deze partij of haar standpunten. De economische crisis leidt tot een toename van de werkloosheid en sociale problemen. Indien daar geen collectief antwoord op wordt geboden, blijven er mogelijkheden voor de extreem-rechtse retoriek. Een ernstig anti-fascistisch antwoord moet ook daar op ingaan en de kwestie van een politiek alternatief naar voor brengen. Bovendien moeten we ons blijven organiseren tegen radicale splintergroepen die niet aarzelen om met geweld naar buiten te treden.

Wij zullen verder acties blijven opzetten en ons organiseren. Een belangrijke afspraak daarbij wordt alvast de anti-NSV betoging in Antwerpen in maart volgend jaar.