Achter de mediasensatie en het politiegeweld

Op dinsdagavond 10 november kwamen er omstreeks 19u30 een 400-tal jongeren samen op de Blandijnberg om te protesteren tegen een fascistenmars van het N-SA, een overgrote meerderheid met de intentie er een geweldloze waakzaamheidsactie van te maken. Aan de andere kant van de stad kwamen tegelijkertijd een 80-tal neo-fascisten samen, die vrij hun haatslogans konden scanderen. De avond zal echter vooral herinnerd worden voor de sensationele mediaberichtgeving en het repressieve, gewelddadige optreden van de Gentse politie.

De avond bevat ook heel veel lessen voor iedereen die zich de vraag stelt hoe deze samenleving functioneert en hoe we de anti-fascistische strijd kunnen voeren. De staat trad dinsdagavond op een brutale wijze op om de acties te criminaliseren. De media was enkel geïnteresseerd in spectaculaire beelden en het aantal gearresteerden Er traden ook 3 verschillende visies naar voor over de strategie in de anti-fascistische strijd: het escalatiemodel, het mobilisatiemodel en het absenteïsme. Daarover een apart artikel. 

409 studenten, waarvan velen toevallig op de verkeerde plaats op het verkeerde moment werden dinsdagnacht zes uur, van 22u tot 4u ’s nachts, vastgehouden. Velen liepen verwondingen op bij de brutale arrestaties en of werden brutaal vernederd door politie-agenten. Burgerrechten werden niet gerespecteerd, de opgepakten mochten niet naar het toilet, kregen geen water, werden verplicht gefotografeerd (wat niet wettig is) en werden als beesten genummerd en opeengestapeld in veel te kleine cellen.

 

Wat is er exact gebeurd?

Om 19u45 vertrokken een 400 anti-fascisten in een symbolische optocht van de Blandijn naar de Overpoort om de studenten te waarschuwen voor het gevaar van fascistische knokploegen die de studentenbuurt onveilig zouden kunnen maken gedurende de avond en nacht. De grote meerderheid van die jongeren werden gemobiliseerd door de campagne van Blokbuster en de Actief Linkse Studenten, ook al stapte ongeveer de helft mee met de muziekwagens van de streetrave.

Om 20u15 besloten we de actie met enkele toespraken en slogans in de Stalhof terwijl de organisatoren van de streetrave een straatfeestje hielden in de Overpoortstraat. Toen tegen 21u Blokbuster en ALS haar actie ontbond, vonden de organisatoren van de streetrave het tijd om met hun muziekwagens terug richting St. Pietersplein te vertrekken. Een 150-tal jongeren begeleidde deze wagens en alles leek rustig en vriendelijk.

Een kleine groep anarchisten en jongeren scheurde zich af en startte een optocht richting de stadsring. Zij werden echter ingesloten en geraakten in een confrontatie verwikkeld met politie in burger die soms niet altijd fysiek te onderscheiden is van fascistische knokploegen. Een aantal jongeren was dan ook overtuigd dat ze werden aangevallen door fascisten. Het is bij deze schermutseling dat er twee gewonden vielen bij de politie. Deze groep anarchisten en jongeren werd terug richting Sint Pietersplein gedreven waar ze zich mengden met diegenen die gewoon bij de muziekwagens waren gebleven. Ondertussen omsingelde de politie beide groepen en werd het volledige Sint Pietersplein afgesloten. Iedereen die toen gewoon een kijkje nam of toevallig over het plein passeerde, had veel kans mee in de omsingeling terecht te komen. Vandaar het hoge aantal gearresteerden en de vele verhalen van studenten op weg naar vrienden of naar hun kot, een scoutsgroep, een 50-jarige buurtbewoner en vele andere studenten die zonder enige aanleiding of participatie aan de streetrave hardhandig werden opgepakt. Het totaal gearresteerden liep uiteindelijk op tot 409! Zonder reden werden zij allemaal een hele nacht vastgehouden in het politiekantoor en in massacellen gepropt zonder basisvoorzieningen.

Het politieoptreden was buiten alle proporties. Het stadsbestuur heeft de N-SA niets in de weg gelegd om te manifesteren door de stad, ondanks het duidelijk fascistisch en gewelddadig karakter van deze groepering, wat reeds meermaals werd bewezen. Burgemeester Termont en zijn schepencollege dragen een zware verantwoordelijkheid door deze fascistenmars toe te staan en Termon is als hoofd van de politie verantwoordelijk voor de politiebrutaliteiten.

 

Criminalisering van protest

De immense politierepressie slaagde erin om het vreedzaam protest van enkele honderden jongeren te criminaliseren. De publieke opinie, afhankelijk van de klassieke media, werd op deze manier bewust gemanipuleerd. Dit is geen losstaand voorval. Overal in de samenleving waar mensen protesteren tegen de gang van zaken of opkomen voor hun rechten, worden ze geconfronteerd met de economische en politiek elite. Elke vakbond of sociale organisatie krijgt te maken met een klimaat waarbij protest wordt gecriminaliseerd. Stakers worden gearresteerd aan stakingspiketten en krijgen deurwaarders over de vloer met eenzijdige verzoekschriften. De media en publieke opinie worden bewerkt met leugenachtige propaganda. Dit alles om het protest te verzwakken.

 

Wat nu?

De gebeurtenissen van 10 november hebben tot veel woede geleid bij een grote groep studenten en jongeren. De 409 gearresteerden krijgen wellicht een combitaks in de bus, een belasting voor het vervoer met een combi van 100 euro per persoon en dit voor een brutale, onnodige arrestatie. Het stadsbestuur zou hiermee 40.900 euro kunnen innen. De afgelopen jaren was de combitaks goed voor jaarlijks 100.000 euro inkomsten. Wie durft nog te protesteren als je dreigt een boete te krijgen van 100 euro? Dat is dan ook de perverse bedoeling van deze combitaks.

Niemand van Actief Linkse Studenten of Blokbuster werd gearresteerd, omdat we voorbereid waren op een mogelijk scenario van criminalisering. Het is niet de eerste keer dat we te maken krijgen met een bewuste criminaliseringpolitiek. We proberen waar mogelijk geen extra aanleiding te creëren voor zo’n optreden. Maar zelfs dan nog heb je geen verweer tegen een willekeurig politie-optreden. Wij betuigen onze solidariteit met de vele manifestanten die, meestal minder voorbereid, slachtoffer werden van de politiek van het stadsbestuur en de politie.

Blokbuster en Actief Linkse Studenten doen een oproep voor het opstarten van een campagne tegen de politie-brutaliteit van 10 november en stellen voor dat volgende eisen deel uitmaken van deze campagne:

     

  • een collectieve kwijtschelding van de combitaks voor alle gearresteerden
  • onmiddellijke afschaffing van de combitaks
  • een openbaar onderzoek naar het politie-optreden op 10/11 met participatie van de organisatoren van de anti-fascistische manifestaties, de vakbonden en mensenrechtenorganisaties
  • een schadevergoeding voor alle schade, fysieke of mentale, aangebracht aan de gearresteerden
  • een verbod op fascistenmarsen door Gent
  • een open debat onder de anti-fascistische organisaties over het programma en de strategie bij toekomstige acties en manifestaties

We organiseren op maandag 23 november om 19u een vreedzame protestactie aan de Gentse gemeenteraad waar we onze eisen overmaken aan het schepencollege.

Blokbuster en Actief Linkse Studenten roepen alle studenten, getuigen, gearresteerden, … die willen participeren in zo’n campagne op samen te komen in een vergadering op donderdag 19 november om 19u in de Blandijn. Daar kan er een naam voor een actiecomité worden beslist, de eisen worden besproken en de actie aan de gemeenteraad worden voorbereid.

Foto vanop Indymedia.be