Studenten houden strijdbare meeting aan de ULB. 150 aanwezigen willen gaan voor gratis onderwijs

Sinds een week werd aan de ULB een mobilisatie opgezet rond de publieke herfinanciering van het onderwijs. Er zijn immers meer middelen nodig voor het onderwijs in de plaats van de besparingen waarmee onder meer de ULB wordt bedreigd. De Franstalige regering in wil het budget voor hoger onderwijs 15 miljoen euro besparen. Er werd een week campagne gevoerd voor een algemene studentenvergadering.

De autoriteiten stellen een privatisering van de koten voor alsook een drastische vermindering van het lessenaanbod aan de faculteiten van de filosofie en de politieke en sociale wetenschappen. Er zou ook beroep worden gedaan op private middelen en mogelijk zouden sociale maatregelen onder vuur komen te liggen. Op het initiatief van de Actief Linkse Studenten werd samen met Attac-ULB en de Socialistische Studenten van de ULB reeds een protestactie georganiseerd met een 50-tal aanwezigen. Op die bijeenkomst werd besloten om een comité voor de herfinanciering van de ULB op te zetten. Het is dat comité dat gisteren een bijeenkomst hield.

Aan de vooravond van de bijeenkomst was er een protestactie van een 40-tal kotstudenten. Ook de ALS nam hieraan deel en protesteerde mee voor de Raad van Bestuur van de unief.

De bijeenkomst gisteren was een succes. Met 150 aanwezigen discussieerden we tijdens de middagpauze van 12u tot 14u. Er werd eerst een inleiding van een half uur gedaan over wat er momenteel gebeurt aan de unief en hoe dit kadert in de vermarkting van het onderwijs. Er werd ook uitgelegd waarom er meer publieke middelen voor onderwijs nodig zijn.

Er volgde een discussie van een uur waarin tientallen studenten het woord namen. Een Duitse en een Italiaanse student spraken over de bewegingen in hun landen en er werd ook een solidariteitsmotie goedgekeurd met de studentenacties in Duitsland en Oostenrijk.

De sfeer op de bijeenkomst was erg strijdbaar en dat bleek ook uit de offensieve eisen die door een grote meerderheid van de aanwezigen werden gestemd:

     

  • Solidariteit met de studentenbewegingen in Europa
  • Neen aan het Bologna-proces
  • Neen aan de vermarking van het onderwijs
  • Publieke herfinanciering van het onderwijs tot minstens 7% van het BBP
  • Voor gratis en degelijk onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is
  • Wij willen hun crisis niet betalen

Op de bijeenkomst bleek hoe het bewustzijn aan het veranderen is tegenover de afgelopen jaren. De concrete gevolgen van de neoliberale hervormingen van het onderwijs zijn steeds meer zichtbaar. Er is een bereidheid om te strijden tegen de vermarking van het onderwijs. Dat is voor steeds meer studenten een logisch standpunt.

De Actief Linkse Studenten ondersteunen de eisen die werden voorgesteld. We legden ook uit hoe we een herfinanciering van het onderwijs kunnen bekomen door over te gaan tot de nationalisatie van de banksector om de middelen in te zetten voor de reële behoeften. We hebben dat idee echter niet als een ultimatum voorgesteld, maar als een bijdrage aan het debat.

Er zullen nog acties komen en ALS zal daar verder een rol in spelen om er een succes van te maken.

 

Actie van de kot-studenten